Op dinsdag 13 januari zullen de presentaties van de sectorwerkstukken van klas 4 plaatsvinden. Er is in groepjes hard gewerkt aan deze meesterproef van de theoretische leerweg. Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit klas vier, en natuurlijk alle andere belangstellenden, zijn vanaf 18.30 uur welkom...

De samenstelling van het vakkenpakket voor klas 4 is een lastige klus, omdat het aan veel voorwaarden moet voldoen. Behalve dat een vakkenpakket moet passen bij een gekozen sector, moet het toegang bieden tot de gekozen vervolgopleiding. Om onze leerlingen samen met hun ouders te...

Op woensdagmiddag 7 januari wordt de traditionele Doemiddag gehouden. Dit betekent dat onze eigen leerlingen deze middag vanaf 12.00 uur vrij zijn en alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een middagje lekker creatief bezig te...

Op de Waldheim-mavo wordt traditiegetrouw het Sinterklaasfeest uitgebreid gevierd. Dit jaar ziet de dag er als volgt uit: - 08.20 – 10.50: Sinterklaaslessen volgens het reguliere rooster. - 11.10 – 12.10: Sinterklaas vieren in de mentorklas. - Aansluitend: 'de Grote Sinterklaas Kwis' in de aula. We gaan voor een gezellige,...

Op donderdag 13 november organiseert 2Chill alweer de tweede activiteit van het jaar: een groots schoolfeest! Het thema voor de avond is Winter Wonderland. In de aula van ons gebouw, dat speciaal voor de gelegenheid zal worden omgetoverd tot een klein ijspaleis, kunnen onze leerlingen...

2Chill is de activiteitencommissie van de Waldheim-mavo die ieder jaar onder andere de schoolfeesten organiseert. Volgende week is het eerste evenement. 2Chill heeft namelijk de eerste filmavond van het jaar georganiseerd! Op donderdag 16 oktober zal de aula van ons gebouw worden omgetoverd tot een heuse bioscoop....

Woensdag 15 oktober a.s. houden wij een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 2. Deze avond zal uit twee delen bestaan. Onderwerpen die voor de pauze voorbijkomen zijn: het pestprotocol, een inleiding over de keuze van het vakkenpakket, huiswerk, goedkoop software bestellen via...