Van maandag 2 t/m vrijdag 6 november is de eerste periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden More hints. ...

Woensdag 7 oktober is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De avond start om 19.30 uur, inloop is...

Voor deze avond, die gehouden wordt op donderdag 24 september, nodigen wij de ouder(s)/verzorger(s) van onze examenkandidaten uit. Aan de hand van het PTA (programma van toetsing en afsluiting 2015/2016) en het examenreglement 2015/2016 zal duidelijk gemaakt worden hoe het komende jaar er voor de...

Op woensdag 9 september om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de brugklassers. U kunt dan kennismaken met de mentoren en met de docenten die lesgeven in klas 1. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn. We...

Dit schooljaar is een jubileumjaar, de school bestaat 40 jaar. Om dat te vieren en het jaar grootst te openen, is er op 27 augustus een groot schoolfeest. Alle Waldheimleerlingen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het feest vindt zoals altijd plaats in ons...

Op 1 augustus 1975 is de Waldheim-mavo van start gestaan. Dit schooljaar is dus een jubileumjaar, de school bestaat 40 jaar. Bovendien bestaat onze Sport/Theaterklas 10 jaar en starten we met een nieuwe talentklas Business/Science. Kortom, genoeg redenen om blij te zijn en met z’n...

De introductiedag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Wij zullen ook samen lunchen. Het meebrengen van een lunchpakket is niet nodig aangezien wij de lunch verzorgen middels een ‘lunch barbecue’. Het doel van de introductiedag is kennismaken. Kennismaken met elkaar, de docenten en...

Op de Waldheim-mavo hebben dit jaar 75 leerlingen eindexamen gedaan. Na tijdvak 1 waren er drie leerlingen die moesten herkansen. Zij hebben enorm hard gewerkt en zijn alle drie geslaagd. Eén van deze herkansers ging voor Duits zelfs van een 4,2 naar een 7,4. Een...