15 oktober 2014: Informatieavond leerjaar 2

Woensdag 15 oktober a.s. houden wij een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 2. Deze avond zal uit twee delen bestaan.

Onderwerpen die voor de pauze voorbijkomen zijn: het pestprotocol, een inleiding over de keuze van het vakkenpakket, huiswerk, goedkoop software bestellen via slim! en de Waldheim-mavo op de sociale media.

Na de pauze gaan de mentoren u informeren over wat we in de mentorlessen doen en dan speciaal wat er gebeurt in de lessen in sociaal-emotionele vaardigheden; de Leefstijllessen.

Wij hopen u op woensdagavond te begroeten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.