Hieronder vindt u de definitieve vakantieregeling voor het schooljaar 2016-2017. herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 kerstvakantie: maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 Paasweekend: vrijdag 14 april 2017 t/m maandag 17 april 2017 meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5...

Op dinsdag 26 januari is er voor de scienceklasleerlingen een speciale sciencedag. De leerlingen starten om 9.00 uur op school om vervolgens gezamenlijk naar Inproba Baarn te gaan waar zij van alles over procestechniek zullen leren. Na het bezoek aan Inproba gaat de dag verder...

Van maandag 18 t/m vrijdag 22 januari is de tweede periode met schoolexamens in klas 4 gabapentin 800 mg. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden. ...

Afgelopen week heeft de politie waarschuwend opgetreden bij niet-werkende fietsverlichting. Politie Baarn heeft ons geïnformeerd over het feit dat zij vanaf volgende week boetes gaan uitdelen als de fietsverlichting niet in orde is. Een dergelijke overtreding kost 69 euro. Daarnaast moeten leerlingen vanaf 14 jaar...

Op woensdagmiddag 6 januari wordt de traditionele Doemiddag gehouden. Dit betekent dat onze eigen leerlingen deze middag vanaf 12.00 uur vrij zijn en alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een middagje lekker creatief bezig te...

In onderstaand schema zijn de verplichte vakantiedagen opgenomen. Er moeten nog een aantal vakantiedagen gepland worden. Vanwege de onduidelijkheid over de Centrale Examens zijn deze dagen nog niet in de regeling opgenomen gabapentin 300 mg capsule. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gepubliceerd. herfstvakantie: maandag...

Sinterklaas is weer in het land en dat wordt ook gevierd op de Waldheim-mavo! De eerste drie lesuren wordt er vrijdag 4 december regulier lesgegeven. Daarna is er gelegenheid om sinterklaas te vieren met de mentorklassen. Aansluitend volgt er een spectaculaire viering in de aula. Rond...

Van maandag 2 t/m vrijdag 6 november is de eerste periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden More hints. ...

Woensdag 7 oktober is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De avond start om 19.30 uur, inloop is...