13 januari 2015: Presentatie sectorwerkstukken

Op dinsdag 13 januari zullen de presentaties van de sectorwerkstukken van klas 4 plaatsvinden. Er is in groepjes hard gewerkt aan deze meesterproef van de theoretische leerweg. Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit klas vier, en natuurlijk alle andere belangstellenden, zijn vanaf 18.30 uur welkom om de presentaties van de onderzoeken te bekijken. Ook de leerlingen van klas 3 en hun ouder(s) en/of verzorger(s) hebben de mogelijkheid om dit te doen voorafgaand aan de informatieavond.