13 november 2014: Schoolfeest

Op donderdag 13 november organiseert 2Chill alweer de tweede activiteit van het jaar: een groots schoolfeest! Het thema voor de avond is Winter Wonderland. In de aula van ons gebouw, dat speciaal voor de gelegenheid zal worden omgetoverd tot een klein ijspaleis, kunnen onze leerlingen (geen introducees ) terecht voor een spetterende avond!

De entree bedraagt € 2,50 en kaartjes kunnen in de week van het schoolfeest gekocht worden in de pauze. De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.30 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. De avond duurt tot 23.30 uur. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Een glas fris kost op deze avond 50 cent.

Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat de feestbezoekers vrijdag 14 november het eerste uur vrij zijn. Wij schenken tijdens een schoolfeest nooit alcohol. Leerlingen waarvan wij het vermoeden hebben dat zij hebben ingedronken wordt de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Wij nemen hierover contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling.