De Waldheim-mavo

 

Kleinschalig en betrokken

De Waldheim-mavo is een kleinschalige, christelijke, school voor vmbo-tl (403 leerlingen, 45 personeelsleden) met veel oog voor onderlinge relaties. Door de kleinschaligheid van de school is er een hoge mate van betrokkenheid en dit bevordert het gevoel van veiligheid. De school wil het onderwijs niet alleen leerzaam, maar ook vormend laten zijn. Er bestaat daarom ook in alle vier de leerjaren een sport en theaterklas. Ook hebben wij een business en scienceklas om leerlingen die een ondernemende of onderzoekende stijl hebben extra uit te dagen. Sfeer, cultuur en identiteit zijn bepalend voor de scholing en vormen het fundament. De school is gevestigd in een nieuw en modern gebouw op een mooie locatie, dichtbij het station.

 

 

Ons waarom, hoe en wat

Alles start met ons waarom

We geloven dat je een hechte, positieve en inclusieve gemeenschap nodig hebt om te ontdekken waar je talenten liggen en welk pad bij jou past. Samen gaan we die uitdaging voor elkaar aan en krijg je de moed, de kracht en het plezier om dat pad te volgen.

Hoe we dat doen

We vormen één team met iedereen die bij Waldheim betrokken is: docenten en andere medewerkers, leerlingen en ouders of verzorgers. Samen zorgen we voor een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar je prettig kunt leren en experimenteren. Zo haal je het beste uit kansen en uitdagingen die we samen aangaan.

Wat we doen

We zijn een progressieve en inclusieve school voor mavo met een christelijke signatuur waar iedereen in zijn element kan zijn, om te leren, te ontdekken, te groeien én een plezierige tijd te hebben.

 

Villa Waldheim

De naam “Waldheim” is ontleend aan de villa “WALDHEIM” die op het terrein van ons vorige schoolgebouw heeft gestaan. De geschiedenis van Baarn is met deze villa verbonden. Bij de naamgeving van onze school wilden we dit stukje geschiedenis niet verloren laten gaan. Bij de ingang van ons terrein staan twee oorspronkelijke delen van het toegangshek van de villa. Daarop is de naam terug te vinden.

 

Schoolleiding

De schoolleiding van de Waldheim-mavo, ook wel het managementteam genoemd, bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Een teamleider onderbouw en een teamleider bovenbouw. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs en de organisatie op school. De teamleiders formuleren samen met de directeur het beleid van de school en geven daaraan in samenwerking met de mentoren en docenten vorm in de school. Binnen de schoolleiding is er een taakverdeling voor de diverse werkzaamheden en aandachtsgebieden.

  • mevr. M. de Graaf; directeur
  • dhr. J. de Jong; teamleider bovenbouw / plv. directeur
  • mevr. F. Heimensen; teamleider onderbouw

 

Stichting CVO Baarn/Soest

Onze school gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest waaronder, naast de Waldheim-mavo in Baarn, ook het Griftland College in Soest valt. Surf naar de website van CVO Baarn/Soest voor alle informatie omtrent bestuur, toezicht, statuten en verslagen.