Van maandag 14 januari t/m vrijdag 18 januari (+ vrijdag 25 januari) is de tweede periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden....

Op donderdag 13 december gaan de leerlingen van leerjaar 3 op excursie naar Garzweiler en Düsseldorf in Duitsland. Deze excursie is een vakoverstijgend project van de vakken Aardrijkskunde, Duits en NaSk1 en NaSk2. Voor alle vier de vakken maken de leerlingen opdrachten die in de lessen op...

De maand november is een actieve maand op het gebied van Loopbaan-Oriëntatie. In de mentorles gaat klas 3 zich volledig bezighouden met het oriënteren op de spannende keuzes rondom vervolgopleiding. Deze keuze lijkt nog ver weg, omdat we het hebben over de derde klas. Dit...

Donderdag 15 november is het weer tijd voor een mooi feest! Nu het buiten weer flink koud aan het worden is, gaan wij de temperatuur flink opvoeren op ons eerste schoolfeest van dit schooljaar. Het thema van dit feest is HAWAII dus trek je meest zomerse...

Van maandag 5 t/m vrijdag 9 november is de eerste periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden....

Jaarlijks brengt de Waldheim-mavo, in samenwerking met Theaterhuis Marc van Driel, een musical op de planken in Theater de Speeldoos. Leerlingen en docenten zijn al aan het repeteren om een prachtige, komische voorstelling neer te zetten met zang, dans en spel. Deze musical zal een...

Dinsdag 11 september is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf...