Absentie & verlof

 

Absentie

Om schoolverzuim zoveel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende regel: als een leerling niet of te laat op school komt, wordt door de ouders -zo mogelijk tussen 7.45 uur en 8.15 uur- telefonisch of via somtoday bericht gegeven aan de school. Wanneer een leerling meerdere dagen ziek is, verzoeken wij u dit elke dag opnieuw door te geven. Wanneer een leerling weer op school is meldt hij/zij dit bij aankomst bij de conciërge.

 

Wanneer een leerling een orthodontist-, tandarts- of doktersafspraak heeft moet dat vooraf doorgegeven worden. Leerlingen moeten een afspraakbriefje laten zien aan de conciërge. Die noteert de afspraak. Als er geen afspraakbriefje is moet de afspraak vooraf telefonisch of via somtoday doorgegeven worden. Zodra een leerling van school weggaat en wanneer hij/zij weer op school is meldt hij/zij dit bij de conciërge.

 

In somtoday kunt u als ouder/verzorger de afwezigheid i.v.m. ziekte, een orthodontist-, tandarts- of doktersafspraak doorgeven onder ‘afwezigheid’. Is uw kind om een andere reden afwezig? Geef dit dan telefonisch door.

 

Verlof

De directeur van de school kan volgens de Leerplichtwet verlof verlenen tot maximaal 10 dagen. Voor méér dan 10 dagen verlof is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.

Verzoeken om verlof dienen zéér tijdig (minimaal twee weken voor verlof is wenselijk) schriftelijk bij de teamleider via het aanvraagformulier te worden ingediend. U ontvangt hierop een schriftelijke reactie. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

 

CBR

Voor leerlingen is het mogelijk verlof te krijgen voor het behalen van het theorie- / praktijkexamen bij het CBR. Dit verlof zal worden toegekend voor de duur van het examen, plus de reistijd voor en/of na het examen. Verlof voor theorie- en praktijklessen is niet mogelijk. Ook niet als dit als pakket wordt aangeboden.

 

 

Indien bovenstaande formulier niet of niet correct wordt weergegeven (bijv. inleidende tekst ontbreekt) dan kunt u via deze link de nieuwste versie van Adobe Acrobat Reader installeren.