Aanmelden

 

Leerlingen kunnen zich uiterlijk 1 april 2024 aanmelden voor de brugklas van de Waldheim-mavo. In ons aannamebeleid hebben wij vastgelegd hoe wij aanmeldingen beoordelen voordat we over gaan tot plaatsing op de Waldheim-mavo. Leerlingen die zich aan willen melden voor een ander schooljaar wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de teamleider. In het aannamebeleid staat ook beschreven hoe we met deze aanmeldingen omgaan.

 

  • Teamleider onderbouw: mevr. F. Heimensen
  • Teamleider bovenbouw: dhr. J. de Jong

 

 

 

Mocht u vragen hebben over ons aannamebeleid neem dan contact op met dhr. J. de Jong
 

Aanmelden voor klas 1 kan t/m 31 maart 2024.
 
Aanmelding klas 1, formulier BaVo Eemland (voor de basisschool)

Voor de aanmelding klas 1 geldt dat de schoolspecifieke aanmelding via het digitale aanmeldformulier door de ouder(s)/verzorger(s) wordt gedaan. Het ‘aanmeldformulier bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’ wordt door de basisschool ingevuld en moet door de ouder(s)/verzorger(s) worden ondertekend. Dit formulier en de digitale aanmelding zorgen dan samen voor een complete aanmelding. Basisscholen kunnen het formulier van BaVo Eemland gebruiken dat te vinden is op de website Van Basis naar Brug.