Rooster

 

Tijdens een lesdag hebben de meeste leerlingen 3 vaklessen. Deze vaklessen duren 80 minuten per les. Na iedere vakles is er een pauze. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdens een lesdag maximaal 3 flexlessen van 40 minuten te kiezen. We doen dit om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerroute. Zo kunnen zij kiezen uit ZAPflex, waar zelfstandig gewerkt wordt, of een vakflex waar vakkennis aan bod komt. In de vakflex kan een leerling versnellen, verbreden, verdiepen of vertragen. Alle leerlingen hebben 2 mentorlessen per week. Leerlingen kunnen elke week kiezen welke flexlessen zij willen volgen. De leerlingen van klas 1 t/m 3 kiezen 8 flexlessen. Leerlingen in klas 1 en 2 die een talentklas volgen kiezen 6 flexlessen. Ook de leerlingen in klas 4 kiezen 6 flexlessen.

 

Ons schooljaar bestaat uit 4 periodes. Voor elke periode is er een periodeplanner. De planner is online terug te vinden op: planner.waldheim.nl

 

De dagindeling:

1e lesuur 8.30 – 9.10 uur
2e lesuur 9.10 – 10.30 uur
pauze
3e lesuur 10.45 – 12.05 uur
pauze
4e lesuur 12.25 – 13.45 uur
pauze
5e lesuur 14.00 – 14.40 uur
6e lesuur 14.40 – 15.20 uur

 

Het rooster is te bekijken via SOMtoday.