13 januari 2015: Informatieavond vakkenpakketkeuze klas 3

De samenstelling van het vakkenpakket voor klas 4 is een lastige klus, omdat het aan veel voorwaarden moet voldoen. Behalve dat een vakkenpakket moet passen bij een gekozen sector, moet het toegang bieden tot de gekozen vervolgopleiding. Om onze leerlingen samen met hun ouders te helpen om de juiste keuzes te maken, wordt op dinsdag 13 januari een informatieavond gehouden. Voor deze avond worden ook alle leerlingen van harte uitgenodigd. Vanaf 19.15 staat de koffie klaar. Om 19.30 beginnen we met een woord van welkom en de presentatie over de vakkenpakketkeuze. Die presentatie zal verzorgd worden door onze decaan, dhr. Kers. Rond 20.15 kunt u naar workshops over verschillende thema’s. Te denken valt aan ‘thuis en op school betekenis geven aan LOB’, ‘de stageweek’ en ‘goede overstap naar HAVO’. Hiervoor hebben we ook de decaan van het Griftland College uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en door te praten over de presentatie.