De maand november is een actieve maand op het gebied van Loopbaan-Oriëntatie. In de mentorles gaat klas 3 zich volledig bezighouden met het oriënteren op de spannende keuzes rondom vervolgopleiding. Deze keuze lijkt nog ver weg, omdat we het hebben over de derde klas. Dit...

Donderdag 15 november is het weer tijd voor een mooi feest! Nu het buiten weer flink koud aan het worden is, gaan wij de temperatuur flink opvoeren op ons eerste schoolfeest van dit schooljaar. Het thema van dit feest is HAWAII dus trek je meest zomerse...

Van maandag 5 t/m vrijdag 9 november is de eerste periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden....

Jaarlijks brengt de Waldheim-mavo, in samenwerking met Theaterhuis Marc van Driel, een musical op de planken in Theater de Speeldoos. Leerlingen en docenten zijn al aan het repeteren om een prachtige, komische voorstelling neer te zetten met zang, dans en spel. Deze musical zal een...

Dinsdag 11 september is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf...

Op dinsdag 4 september om 19.30 uur is er een kennismakingsavond voor de ouders van leerjaar 1. U kunt dan kennismaken met de mentoren en met de docenten die lesgeven in klas 1. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn. We hopen dat het weer...

Op maandag 3 september komt de schoolfotograaf. Er worden dan portretfoto’s van de leerlingen gemaakt. Enkele weken later worden de foto's door ons meegegeven en kunt u de foto's kopen en eventueel bijbestellen. U kunt deze foto's betalen via de bijgevoegde acceptgiro van Foto Koch. De fotosets (of...

Op 28 augustus start uw zoon/dochter op de Waldheim-mavo. Wij beginnen deze dag met een introductiedag. De introductiedag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Wij zullen ook samen lunchen. Het meebrengen van een lunchpakket is niet nodig aangezien wij de lunch verzorgen middels een...