Waar wij voor gaan

 

De Waldheim-mavo verzorgt voortgezet onderwijs voor leerlingen in de regio Baarn/Soest, vanuit de open christelijke identiteit. Open christelijk betekent dat iedereen welkom is, zolang je de christelijke identiteit van de school in alle vormen respecteert.

 

Uitdagend onderwijs

Wij zien het als onze opdracht om, net als onze collegaschool binnen de stichting CVO Baarn Soest, uitdagend onderwijs te bieden dat behalve de voorbereiding op het halen van een diploma, ook voorbereid op het verder leren en op het volwassen leven als maatschappelijk betrokken mensen. Inclusiviteit, zelfstandigheid, samenwerken en zelfontplooiing zijn onze leidende begrippen.

 

Ruimte voor zelfontplooiing

Onze visie is gebaseerd op de drie domeinen die Biesta onderscheidt in het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. (Biesta, 2015) Kwalificatie is zichtbaar als het ‘leerproces’, socialisatie en persoonsvorming zit in de relatie met de ander en de wereld om ons heen en ook in het zelf verantwoordelijk worden van de leerling. We verwachten van leerlingen, behalve dat ze voldoende kennis op doen voor hun vervolgonderwijs, ook dat ze leren op de terreinen van socialisatie en persoonsvorming. Wij willen met ons onderwijs verschil maken, door leerlingen te bieden wat ze nodig hebben, ruimte te geven voor zelfontplooiing zodat onze leerlingen later in de maatschappij het verschil kunnen maken door verantwoordelijkheid te dragen en mee te bouwen aan een vreedzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

 

In het kort is de visie samengevat in deze zin:

Een leerling van de Waldheim-mavo leert midden in de maatschappij te staan, overwogen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen.’

Wij voegen hier specifiek een stuk aan toe, gericht op inclusiviteit:

Leerlingen leren hier respectvol om te gaan met anderen. Na te denken, verschillende perspectieven te zien en vragen te stellen. Inclusiviteit betekent dat het veilig is voor iedereen, daar hoort bij dat leerlingen weerbaar worden en dat vrijheid stopt waar je de ander kwetst.’

 

Schoolplan 2021-2025