Medezeggenschap

 

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De raad kan alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag of de directie bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen die het werk op school betreffen, moet het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming vragen.In welke situatie instemming of advies noodzakelijk is, staat vermeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. Ook ouders kunnen dus via deze raad invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school.

 

MR op de Waldheim-mavo
De MR van de Waldheim-mavo wil een meedenktank zijn, die proactief opereert. Een volwaardig gesprekspartner van het MT en de directie. De MR weet wat er in de school gebeurt en behartigt de belangen van haar achterban: het personeel, ouders en leerlingen.

De MR vergadert 10 x per schooljaar, leest beleidsstukken, houdt de actualiteiten betreffende het onderwijs bij, heeft advies en/of instemmingsrecht, raadpleegt en is zichtbaar voor haar achterban.
De MR gaat voor de kwaliteit van het onderwijs en een prettig schoolklimaat binnen de Waldheim-mavo.

 

Wie zitten er in de MR?
Emelien den Dulk – ouder (2023-2026)Robert Jan Hesselink – ouder (2022-2025)Wesley Poort – docent (voorzitter) (2022-2025)Sylvia van Halteren – docent (2021-2024)Carla Pollen – docent (2022-2025)Nicolette Vervat – OOP (2023-2026)
Jill Bijvank – leerling (2023-2024)Monica Lokman – leerling (2023-2025)

 

Contact met de MR
Ouders, personeel en leerlingen kunnen altijd direct contact opnemen met de MR en zijn welkom tijdens de open MR-vergaderingen.
Wesley Poort (voorzitter) is het eerste aanspreekpunt.

 

Overleg ouderraad
De MR houdt direct contact met de ouderraad. Elke maandelijkse vergadering woont één van de MR-ouders de vergadering van de ouderraad bij.

 

Vergaderingen van de MR
Vergaderingen van de MR worden gehouden op de derde woensdag van de maand in de docentenkamer van de Waldheim-mavo. De vergadering begint om 19.30 uur. Wilt u een vergadering bijwonen, dan vragen wij u om zich van te voren aan te melden.

 

Deelname GMR
De Waldheim-mavo valt samen met het Griftland College onder de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest. Op dit bestuursniveau is de medezeggenschap georganiseerd middels de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Hierin hebben afgevaardigde leden van de Waldheim-MR en Griftland-MR zitting. De MR van de Waldheim-mavo streeft er naar altijd vertegenwoordigt te zijn met een ouder, leerling en personeelslid.

De ouderraad (OR)

Een aantal enthousiaste ouders vormen samen de ouderraad. Hun inzet en betrokkenheid zijn groot. Gemiddeld één keer per maand is er een vergadering, waarin zaken worden besproken betreffende de leerlingen en ouders. Daarnaast worden activiteiten van de jaarkalender besproken en wordt bepaald wat de leden van de ouderraad daarbij kunnen doen. Soms doet de OR een beroep op u om mee te helpen met de activiteiten die door de school georganiseerd worden.