Decanaat

 

De decaan kan helpen bij het samenstellen van het vakken-/examenpakket en bij het kiezen van een vervolgopleiding. De schooldecaan geeft ook voorlichting en verstrekt informatie aan leerlingen en ouders over beroepskeuze en (aanmelding bij) vervolgonderwijs, etc.

 

De decaan geeft informatie aan ouders

  • in een persoonlijk gesprek, op aanvraag
  • op informatieavonden voor leerjaar 2 en 3 (zie de jaaragenda)

 

en aan leerlingen

  • in een persoonlijk gesprek, op aanvraag
  • in samenwerking met de mentor in de mentorlessen