Op de Waldheim-mavo wordt traditiegetrouw het Sinterklaasfeest uitgebreid gevierd. Dit jaar ziet de dag er als volgt uit: - 08.20 – 10.50: Sinterklaaslessen volgens het reguliere rooster. - 11.10 – 12.10: Sinterklaas vieren in de mentorklas. - Aansluitend: 'de Grote Sinterklaas Kwis' in de aula. We gaan voor een gezellige,...

Op donderdag 13 november organiseert 2Chill alweer de tweede activiteit van het jaar: een groots schoolfeest! Het thema voor de avond is Winter Wonderland. In de aula van ons gebouw, dat speciaal voor de gelegenheid zal worden omgetoverd tot een klein ijspaleis, kunnen onze leerlingen...

2Chill is de activiteitencommissie van de Waldheim-mavo die ieder jaar onder andere de schoolfeesten organiseert. Volgende week is het eerste evenement. 2Chill heeft namelijk de eerste filmavond van het jaar georganiseerd! Op donderdag 16 oktober zal de aula van ons gebouw worden omgetoverd tot een heuse bioscoop....

Woensdag 15 oktober a.s. houden wij een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 2. Deze avond zal uit twee delen bestaan. Onderwerpen die voor de pauze voorbijkomen zijn: het pestprotocol, een inleiding over de keuze van het vakkenpakket, huiswerk, goedkoop software bestellen via...

Hieronder kunt u de presentatie van de informatieavond van leerjaar 4 downloaden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: het Examen 2014 / 2015, de vervolgopleidingen, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 / 2015, kennismaking met de mentor. Verder hebben wij u geïnformeerd over de open...

Dit jaar wordt als alles goed gaat, het laatste jaar van uw kind op onze school. Daarna moet er een keuze gemaakt worden voor een vervolgopleiding.  Wij willen u op deze avond informeren over de gang van zaken bij het examen en over de mogelijkheden...

Hieronder kunt u de presentatie van de informatieavond van leerjaar 3 downloaden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: het examenreglement 2014 / 2015, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 / 2015, de beroepsoriënterende activiteiten en stage, kennismaking met de mentor.   [button size='' style='' text='download presentatie informatieavond...

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond van leerjaar 3 op woensdag 24 september a.s. Deze avond vindt plaats op de Waldheim-mavo en begint om 19.30 uur More Help. Zoals u wellicht weet, begint het examentraject in de theoretische leerweg al in klas 3. Daarom willen...