Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige...

Op dinsdag 10 februari a.s. houden wij een informatieavond over onze school, speciaal voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De aanvang is 19.30 uur. Op de avond komen o.a. de volgende zaken aan de orde: - algemene informatie over de school - de zorg - de begeleiding...

Van maandag 19 januari t/m vrijdag 23 januari is de tweede periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is hieronder te downloaden. Let op: De begin-/eindtijden lopen NIET altijd gelijk met lesuren. Voor mondeling Nederlands en Duits worden...

Op dinsdag 13 januari zullen de presentaties van de sectorwerkstukken van klas 4 plaatsvinden. Er is in groepjes hard gewerkt aan deze meesterproef van de theoretische leerweg. Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit klas vier, en natuurlijk alle andere belangstellenden, zijn vanaf 18.30 uur welkom...

De samenstelling van het vakkenpakket voor klas 4 is een lastige klus, omdat het aan veel voorwaarden moet voldoen. Behalve dat een vakkenpakket moet passen bij een gekozen sector, moet het toegang bieden tot de gekozen vervolgopleiding. Om onze leerlingen samen met hun ouders te...

Op woensdagmiddag 7 januari wordt de traditionele Doemiddag gehouden. Dit betekent dat onze eigen leerlingen deze middag vanaf 12.00 uur vrij zijn en alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een middagje lekker creatief bezig te...