Van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari & dinsdag 24 januari + vrijdag 27 januari + vrijdag 3 februari is de tweede periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is via somtoday, onder mentorles, te downloaden....

Op woensdagmiddag 11 januari wordt de traditionele Doemiddag gehouden. Dit betekent dat onze eigen leerlingen deze middag vanaf 12.00 uur vrij zijn en alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een middagje lekker creatief en actief...

Voorafgaande aan de informatieavond voor leerjaar 2 op dinsdag 4 oktober a.s. houden de leerlingen van businessklas 1 en 2 hun eerste mini-markt. Zij hebben begin dit jaar allemaal een startkapitaal van 10 euro ontvangen en gaan hun best doen hier lopende het schooljaar meer...

Dinsdag 4 oktober is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De informatieavond start om 19.30 uur. Voorafgaande aan...

I.v.m. de warmte is er 14 september 2016 een aangepast rooster. De tijden zijn als volgt: 1e uur 8.00 -  8.40 uur 2e uur 8.40 - 9.20 uur 3e uur 9.20 - 10.00 uur 4e uur 10.00 - 10.40 uur pauze 5e uur 11.00 - 11.40 uur ...

In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling...

Op dinsdag 6 september om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de brugklassers. U kunt dan kennismaken met de mentoren en met de docenten die lesgeven in klas 1. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn. We hopen dat...