Download presentatie informatieavond leerjaar 4

Hieronder kunt u de presentatie van de informatieavond van leerjaar 4 downloaden.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: het Examen 2014 / 2015, de vervolgopleidingen, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 / 2015, kennismaking met de mentor. Verder hebben wij u geïnformeerd over de open dagen van het vervolgonderwijs, de route voor het kiezen van een vervolgopleiding en de sectoren die er zijn binnen het MBO en de havo.