Op dinsdag 10 februari a.s. houden wij een informatieavond over onze school, speciaal voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De aanvang is 19.30 uur. Op de avond komen o.a. de volgende zaken aan de orde: - algemene informatie over de school - de zorg - de begeleiding...

Van maandag 19 januari t/m vrijdag 23 januari is de tweede periode met schoolexamens in klas 4. Het rooster met de schoolexamens van de diverse vakken is hieronder te downloaden. Let op: De begin-/eindtijden lopen NIET altijd gelijk met lesuren. Voor mondeling Nederlands en Duits worden...

Op dinsdag 13 januari zullen de presentaties van de sectorwerkstukken van klas 4 plaatsvinden. Er is in groepjes hard gewerkt aan deze meesterproef van de theoretische leerweg. Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit klas vier, en natuurlijk alle andere belangstellenden, zijn vanaf 18.30 uur welkom...

De samenstelling van het vakkenpakket voor klas 4 is een lastige klus, omdat het aan veel voorwaarden moet voldoen. Behalve dat een vakkenpakket moet passen bij een gekozen sector, moet het toegang bieden tot de gekozen vervolgopleiding. Om onze leerlingen samen met hun ouders te...

Op woensdagmiddag 7 januari wordt de traditionele Doemiddag gehouden. Dit betekent dat onze eigen leerlingen deze middag vanaf 12.00 uur vrij zijn en alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een middagje lekker creatief bezig te...

Op de Waldheim-mavo wordt traditiegetrouw het Sinterklaasfeest uitgebreid gevierd. Dit jaar ziet de dag er als volgt uit: - 08.20 – 10.50: Sinterklaaslessen volgens het reguliere rooster. - 11.10 – 12.10: Sinterklaas vieren in de mentorklas. - Aansluitend: 'de Grote Sinterklaas Kwis' in de aula. We gaan voor een gezellige,...