15 november 2018: schoolfeest – hawaii

Donderdag 15 november is het weer tijd voor een mooi feest! Nu het buiten weer flink koud aan het worden is, gaan wij de temperatuur flink opvoeren op ons eerste schoolfeest van dit schooljaar. Het thema van dit feest is HAWAII dus trek je meest zomerse outfit aan, pak je flipflops, surfboard en de zonnebrand er maar bij want het belooft een tropisch feestje te worden. De entree bedraagt € 2,00 en kaartjes kunnen gekocht worden in de pauze.

De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.30 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. Het feest duurt tot 23.30 uur. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken en voor de veiligheid van onze leerlingen in te kunnen staan. Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat leerlingen die naar het feest komen vrijdag het 1ste uur vrij zijn. Een glas fris kost op de avond 50 cent. Onze schoolfeesten zijn uiteraard alcoholvrij.

We hopen op de aanwezigheid van uw kind en gaan er een fantastisch feest van maken!

Als gezonde school staan wij helemaal achter nix18. Daarom zijn al onze schoolactiviteiten alcoholvrij. Tijdens het schoolfeest zal er een alcoholtester aanwezig zijn. Deze alcoholtester zullen wij zowel steekproefsgewijs als bij een vermoeden van alcoholgebruik inzetten. Blijkt uit deze test dat een leerling alcohol gedronken heeft, dan wordt hem/haar de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Ook is deze leerling het volgende schoolfeest niet welkom, dit geldt ook voor het gala. Uiteraard zullen wij tevens contact met u als ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Bij het testen worden hygiënisch per stuk verpakte mondstukjes gebruikt. Een leerling mag de test weigeren, wij zullen dit echter behandelen alsof een leerling alcohol genuttigd heeft.