18 september 2018: Presentatie profielwerkstuk, Informatieavond leerjaar 3 & 4

Op dinsdag 18 september om 18.30 uur presenteren de leerlingen van klas 4 hun profielwerkstuk aan docenten, ouder(s) / verzorger(s) en andere belangstellenden. Aansluitend is de informatieavond voor ouders van leerjaar 3 en 4.

Voor leerjaar 3: In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling van het eindexamen. U zult die avond kennismaken met de mentor van uw zoon/dochter. Tevens bespreken we graag met u de opzet en inhoud van de stageweek van begin maart. De avond start om 19.30 uur bij de mentor in een lokaal en wordt daarna in de aula vervolgd.

Voor leerjaar 4: Aan de hand van het PTA (programma van toetsing en afsluiting) zal duidelijk gemaakt worden hoe het komende jaar er voor de vierdeklassers uitziet en op welke wijze u in dit spannende jaar met hen kunt meeleven en hen kunt ondersteunen. Ook is er gelegenheid voor het kennismaken met de mentor. De avond start om 19.30 uur in de aula en wordt daarna bij de mentor in een lokaal vervolgd.

Vanaf een uur of 19.00 staat de koffie klaar. Tot 18 september!