23 november 2018: klas 3 naar de studiekeuzebeurs

De maand november is een actieve maand op het gebied van Loopbaan-Oriëntatie. In de mentorles gaat klas 3 zich volledig bezighouden met het oriënteren op de spannende keuzes rondom vervolgopleiding. Deze keuze lijkt nog ver weg, omdat we het hebben over de derde klas. Dit ligt in de praktijk alleen iets anders. Wij merken dat het belangrijk is om in het derde leerjaar een groot gedeelte van de oriëntatie te doen, zodat onze leerlingen aan het begin van het vierde leerjaar zich voor een groter gedeelte kunnen focussen op de SE’s en CE’s die voor hen liggen. Wij gaan als kick-off van dit oriëntatieproces met alle leerlingen uit de derdeklas (en hun mentoren) op 23 november naar de Studiekeuzebeurs in Utrecht. We vertrekken om 12:00 uur met bussen vanaf school en zullen rond 15:30 uur weer terug zijn op school.