9 t/m 13 juli 2018: Rooster Slotweek

De week van 9 t/m 13 juli 2018 is de laatste schoolweek van dit schooljaar. Op maandag 9 juli vinden de rapportvergaderingen plaats. Na de vergaderingen nemen de mentoren contact op met leerlingen die niet overgaan.

Alle leerlingen moeten op woensdag 11 juli de boeken inleveren volgens onderstaand schema:
klas 4: 08:30 – 09:15
Klas 1: 09:15 – 10:00
Klas 2: 10:00 – 10:45
Klas 3: 10:45 – 11:30

Op deze dag moeten zowel de boeken van Iddink als de boeken van school worden ingeleverd. Voor het inleveren van de boeken van school is een aparte tafel waar de boeken ingeleverd mogen worden. Het is belangrijk dat de boeken van school voorzien zijn van de naam van de leerling en op de juiste stapel worden gelegd.

Op vrijdag 13 juli ontvangen de leerlingen het rapport en sluiten zij het jaar af. Alle leerlingen worden om 10.00 uur op school verwacht. Deze dag is een officiële lesdag, aanwezigheid is verplicht.