3 september 2018: Schoolfotograaf

Op maandag 3 september komt de schoolfotograaf. Er worden dan portretfoto’s van de leerlingen gemaakt. Enkele weken later worden de foto’s door ons meegegeven en kunt u de foto’s kopen en eventueel bijbestellen. U kunt deze foto’s betalen via de bijgevoegde acceptgiro van Foto Koch. De fotosets (of een gedeelte hiervan) die u niet wenst te houden kunt u weer inleveren op school. Mocht er eventueel een betalingsherinnering nodig zijn, dan zal Foto Koch die naar het huisadres van de leerling sturen.

Indien u vooraf al kenbaar wilt maken dat u geen gebruik wenst te maken van de schoolfoto’s dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan mevrouw Den Broeder. U heeft achteraf altijd een vrije keuze of en welke schoolfoto’s u wel of niet wilt afnemen.

Een tip van de fotograaf: “Door kleurrijke kleding komt men beter tot zijn recht op een foto. Draag echter liever geen effen rood, omdat deze kleur te overheersend is!”