Tevredenheidsonderzoek

Op de Waldheim-mavo vinden wij het belangrijk om feedback van ouders en leerlingen te ontvangen. Daarom willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Ook zal er dit schooljaar onder de leerlingen een tevredenheidsonderzoek worden uitgezet of is dit reeds gebeurd.

Het tevredenheidsonderzoek zal tevens gebruikt worden voor ‘scholen op de kaart’ (Vensters voor Verantwoording). Dit is een project van de VO-raad, in samenwerking met DUO, de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs. Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dit onderzoek op korte termijn wilt invullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.