2 april 2015: Schoolfeest

Donderdag 2 april organiseert 2Chill het tweede schoolfeest van het jaar!

Het thema is dit keer ‘Flower Power’. Samen met wijde broeken, kralenkettingen en peace-tekens zullen onze leerlingen er weer een fantastisch feest van weten te maken. Het feest zal plaatsvinden in de aula van de Waldheim-mavo.

De entree bedraagt € 2,50 en kaartjes kunnen in de week van het schoolfeest gekocht worden in de pauze. De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.30 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. De avond duurt tot 23.30 uur. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Een glas fris kost op de avond 50 cent.

Wij controleren dit keer niet op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat de leerlingen de volgende dag vrij zijn. Wij schenken tijdens een schoolfeest nooit alcohol. Leerlingen waarvan wij het vermoeden hebben dat zij hebben ingedronken wordt de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Wij nemen hierover contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling.