10 februari 2015: informatieavond ouders groep 8

Op dinsdag 10 februari a.s. houden wij een informatieavond over onze school, speciaal voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De aanvang is 19.30 uur. Op de avond komen o.a. de volgende zaken aan de orde:

– algemene informatie over de school
– de zorg
– de begeleiding in de brugklas
– de talentklassen; business, science, sport en theater.

Op deze avond kunt u ook over andere zaken betreffende de school vragen stellen.

We hopen u ook op deze avond te mogen begroeten.