19 t/m 23 januari 2015: Projectweek klas 1 en 2, GPO klas 3

Van maandag 19 januari tot en met vrijdag 23 januari 2015 gaan de leerlingen van klas één en twee op school werken aan een project. De leerlingen van klas drie gaan aan de slag met de Grote Praktische Opdracht (GPO) en de vierdeklassers gaan hun tweede schoolexamen maken.

Er worden geen reguliere lessen gegeven tijdens deze week.

Klas 1
Klas 1 gaat in een groepje van vier leerlingen een bordspel maken bij een theoretisch vak dat ze alle vier leuk vinden. Het bordspel wordt gebaseerd op de boeken van het gekozen vak. Het is dus erg belangrijk dat uw kind deze week de boeken voor dat vak meeneemt naar school. Vrijdag, de laatste dag van de projectweek, worden alle spellen gepresenteerd aan andere groepen en getest door de leerlingen zelf. Het beste spel zal worden beloond met een prijs.

De schooltijden zijn op maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot ongeveer 14.50 uur. Op vrijdag van 08.20 tot ongeveer 12.50 uur.

In deze week is er ook een sporttoernooi gepland. De leerlingen van klas 1 hebben hun sporttoernooi op vrijdagochtend van 8.20 uur t/m 10.50 uur. We gaan er vanuit dat uw kind sportkleding en -schoeisel bij zich heeft voor deze ochtend. Het sporttoernooi vindt plaats in de gymzalen van de Waldheim-mavo.

Klas 2
De leerlingen van klas 2 gaan in groepjes aan de slag met het project ‘De reisbeurs’. Elk groepje kiest een land uit en gaat dit land promoten op ‘De Reisbeurs’ die wordt gehouden op de laatste dag van de projectweek op school. Tijdens de projectweek verrichten de leerlingen allerlei opdrachten, waarvan ze de eindresultaten kunnen gebruiken voor de promotie op ‘De Reisbeurs’.

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en woensdag van10.00 tot ongeveer 14.50 uur. Op donderdag zijn de leerlingen van 10.00 uur tot 15.40 uur aanwezig op school en vrijdag van 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

In deze week is er ook een sporttoernooi gepland. De leerlingen van klas twee hebben hun sporttoernooi op donderdagmiddag van 13.10 uur t/m 15.40 uur. We gaan er vanuit dat uw kind sportkleding en -schoeisel bij zich heeft voor deze middag. Het sporttoernooi vindt plaats in de gymzalen van de Waldheim-mavo.

Klas 3
De leerlingen gaan een beroep onderzoeken in het kader van hun loopbaanoriëntatie.
We noemen dit de Grote Praktische Opdracht oftewel het GPO.
Elke leerling werkt samen met twee andere leerlingen. Zij bepalen samen welk beroep zij gaan onderzoeken. Ze moeten een verslag maken, met een documentatiemap en een product. Het beroep is dus het onderwerp voor het GPO. Na het bepalen van het onderwerp gaan de leerlingen het beroep verder onderzoeken. De week wordt afgesloten met een presentatie van het beroep.

Het GPO is een belangrijk onderdeel van het PTA van klas drie. Je moet namelijk minimaal een voldoende halen voor het GPO om bevorderd te kunnen worden naar klas vier. Tevens dient deze opdracht als voorbereiding op het sectorwerkstuk dat in de vierde klas moet worden gemaakt. Het sectorwerkstuk moet ook worden afgesloten met minimaal een voldoende wil de leerling in bezit komen van een diploma. Tijdens deze week leert de leerling hoe je een goed onderzoek moet verrichten.

De schooltijden zijn op maandag t/m vrijdag van 08.20 tot ongeveer 12.50 uur. Het kan zijn dat de leerlingen op pad moeten om bijvoorbeeld informatie te zoeken. Dat betekent dat de leerlingen ook buiten de school aan het werk zijn. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij na schooltijd ook werken aan hun GPO. Ze hebben dan alle tijd om een interview of een enquête af te nemen.

Op maandagochtend 19 januari is er voor klas 3 een sporttoernooi gepland. We gaan er vanuit dat uw kind voor deze ochtend sportkleding en -schoeisel bij zich heeft. Het sporttoernooi vindt plaats in de gymzalen van de Waldheim-mavo. Op woensdagochtend maken de leerlingen van klas 3 een schoolexamen voor het vak wiskunde.