4 oktober 2016: Informatieavond leerjaar 2

Dinsdag 4 oktober is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor.

De informatieavond start om 19.30 uur. Voorafgaande aan deze avond houden de leerlingen van businessklas 1 en 2 hun eerste mini-markt. Zij hebben begin dit jaar allemaal een startkapitaal van 10 euro ontvangen en gaan hun best doen hier lopende het schooljaar meer van te maken. De winst zal aan het eind van het jaar overgemaakt worden aan een goed doel.
Deze mini-markt start om 19.00 uur en duurt tot 19.30 uur. Wij hopen u op de mini-markt te mogen begroeten.

Vanaf 19.15 uur zorgt de ouderraad voor een kopje koffie.