20 september 2016: Presentatie profielwerkstuk & Informatieavond klas 4

Voor deze avond, die gehouden wordt op dinsdag 20 september, nodigen wij de ouder(s)/verzorger(s) van onze examenkandidaten uit. Om 18.30 uur zullen de leerlingen hun profielwerkstuk presenteren op de 1e verdieping. Vanaf 19.15 uur staat er koffie klaar in de aula waarna we de avond om 19.30 uur vervolgen in de aula.

Aan de hand van het PTA (programma van toetsing en afsluiting 2016/2017) zal duidelijk gemaakt worden hoe het komende jaar er voor de vierdeklassers uitziet en op welke wijze u in dit spannende jaar met hen kunt meeleven en hen kunt ondersteunen. Daarbij zal de decaan, Mw. Luiten u meenemen in de stappen die te gezet moeten worden bij het aanmelden voor een vervolgopleiding.

We hopen u allen te mogen begroeten!