24 mei 2018: Gala

Donderdag 24 mei is het zover: de examens zijn afgelopen en dat betekent dat het tijd is voor het feestje!

Traditiegetrouw doet de Waldheim-mavo dat met het gala. Het is mogelijk, maar niet verplicht, om in een bijzonder voertuig te arriveren. Leerlingen mogen alleen een voertuig besturen als zij daarvoor het juiste rijbewijs hebben.
Om 19.30 uur zal de parade beginnen. Als iedereen binnen is, barst het feest echt los. Het feest eindigt om 23.30 uur.

Kaartjes voor het gala zijn volgende week in de pauze te koop. Vierdeklassers kunnen kaarten kopen bij dhr. Van der Have. Een kaartje kost € 2,50.

Het gala is alleen toegankelijk voor Waldheimleerlingen, maar familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom om te kijken naar de grootse opening van het feest. Wij schenken nooit alcohol op onze schoolfeesten. Een glas fris is te koop voor 50 cent. Eerder weggaan van het schoolfeest kan alleen als de betreffende leerling wordt opgehaald door een ouder of verzorger.

Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat leerlingen die naar het feest komen vrijdag het 1ste uur vrij zijn.

Wij vinden het nuttigen van alcohol door minderjarige leerlingen niet okay. Tijdens het schoolfeest zal er een alcoholtester aanwezig zijn. Deze alcoholtester zullen wij zowel steekproefsgewijs als bij een vermoeden van alcoholgebruik inzetten. Blijkt uit deze test dat een leerling alcohol gedronken heeft, dan wordt hem/haar de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Ook is deze leerling het volgende schoolfeest niet welkom, voor leerlingen uit klas 4 is dit de diplomauitreiking. Uiteraard zullen wij tevens contact met u als ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Bij het testen worden hygiënisch per stuk verpakte mondstukjes gebruikt. Een leerling mag de test weigeren, wij zullen dit echter behandelen alsof een leerling alcohol genuttigd heeft.