Liveblog: coronavirus (schooljaar 20-21)

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

1 juni 2021: Wij gaan weer volledig open! (7 juni)

Zaterdag 22 mei besloot het demissionaire kabinet dat versoepelingen in het voortgezet onderwijs tot de mogelijkheden behoorden. In de regio en ook tussen de drie VO scholen in Baarn en Soest is druk overleg gevoerd over het openstellen van de scholen voor alle leerlingen. De wens om de scholen open te stellen in verhouding tot de zorg om de veiligheid van personeel gaf aanleiding tot discussie.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat op basis van eigen afwegingen de individuele scholen in een verschillend tempo weer naar volledig opengaan werken. De Waldheim-mavo kiest ervoor per 7 juni de leerlingen weer allemaal op school uit te nodigen.

Wij starten op 7 juni met gezamenlijk sporten en een mentorles. De rest van de dag is er les volgens het normale rooster. Dit ziet er als volgt uit:

Klas 1

1e lesuur vrij
2e lesuur mentorles
3e lesuur sport, inclusief teambuilding
vanaf het 4e lesuur, les volgens rooster

Klas 2

1e lesuur vrij
2e lesuur sport, inclusief teambuilding
3e lesuur mentorles
vanaf het 4e lesuur, les volgens rooster

Klas 3
1e lesuur sport, inclusief teambuilding
2e lesuur mentorles
vanaf het 3e lesuur, les volgens rooster

De studie- / toets- / inhaaldag op dinsdag 8 juni gaat gewoon door.

Op school gelden nog steeds coronamaatregelen. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot medewerkers, de hygiënemaatregelen gelden en bij verplaatsen wordt een mondkapje gedragen.

’s Ochtends bij aankomst op school zullen wij leerlingen expliciet op het mondkapje wijzen. Daarna kunnen leerlingen door de schoolleiding naar huis gestuurd worden als zij geen mondkapje dragen. Ouders worden hiervan dan per mail op de hoogte gebracht.

Alle leerlingen gebruiken weer gewoon de hoofdingang en wisselen van lokaal als dat volgens het rooster nodig is. Docenten hebben zoveel als mogelijk een vast lokaal.

Bij het opengaan hoort ook dat leerlingen twee maal per week thuis een zelftest afnemen. Wij zullen tijdens de mentorles op maandag een aantal testen meegeven. Ons advies is hiervoor een extra tasje mee te geven. Ook zullen wij de leerlingen uitleggen hoe de test werkt.

Door preventief te testen kunnen besmettingen bij leerlingen en personeel eerder worden opgespoord, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee maal per week te doen kan een eventuele besmetting vroegtijdig worden gevonden en verdere verspreiding op school worden beperkt. Op deze manier kan het onderwijs op school worden gecontinueerd. Wij vertrouwen erop dat de zelftest voor een ieders veiligheid wordt gebruikt.

De zelftest is niet bedoeld voor:

 • leerlingen en personeelsleden die klachten hebben;
 • in quarantaine zitten omdat zij contact hebben gehad met iemand die besmet is;
 • uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);
 • een melding hebben ontvangen van de corona-melder app.

In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. Ook kan de test niet worden gebruikt om de quarantaineperiode te bekorten. Bij een positieve uitslag van een zelftest dient altijd een afspraak te worden gemaakt voor een test bij een GGD-locatie.

Wij kijken ernaar uit om alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen.

28 mei 2021: Volgende week (31 mei t/m 4 juni)

Afgelopen zaterdag besloot het demissionaire kabinet dat versoepelingen in het voortgezet onderwijs tot de mogelijkheden behoren. Op dit moment wordt er in de regio en ook tussen de drie VO scholen in Baarn en Soest druk overlegd over het openstellen van de scholen voor alle leerlingen. De wens om de scholen open te stellen in verhouding tot de zorg om de veiligheid van personeel geeft aanleiding tot discussie. Op dit moment is in ieder geval besloten dat we komende week doorgaan zoals we dat de afgelopen periode gedaan hebben.  Deels online en deels op school. Eind volgende week zullen wij communiceren over hoe wij daarna verder gaan. 

In het kader van die veiligheid op school is het een goed moment om het mondkapjesbeleid weer goed aan te scherpen. Zeker omdat wij hier nog te vaak leerlingen op moeten wijzen. Bij verplaatsing wordt een mondkapje gedragen. 

’s Ochtends bij aankomst op school zullen wij leerlingen hier expliciet op wijzen. Daarna kunnen leerlingen door de schoolleiding naar huis gestuurd worden als zij geen mondkapje dragen. Ouders worden hiervan dan per mail op de hoogte gebracht. 

1 maart 2021: Weer naar school

In de vakantie hebben wij het goede nieuws vernomen dat onze leerlingen weer (deels) naar school mogen.

Vandaag en morgen zijn de driehoeksgesprekken. Woensdag starten wij met een ‘Community Day’ voordat wij de lessen weer vervolgen. Op deze dag staat elkaar ontmoeten en het hebben van sociale activiteiten centraal. Uiteraard alles rekening houdend met de geldende maatregelen. Dit betekent o.a. dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden en dat zij bij het verplaatsen in de school een mondkapje dragen.

Voor klas 1 en 2 is de Community Day van 10.00 uur t/m 12.00 uur. Voor klas 3 en 4 van 12.30 uur t/m 14.30 uur. Het is fijn als alle leerlingen 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Via de mentor horen de leerlingen vooraf aan deze dag in welke groep ze ingedeeld zijn en welke workshops de leerlingen gaan doen. Alle leerlingen doen 3 workshops, ook zijn er poffertjes en een kop warme chocolademelk. Wij gaan ervan uit dat er woensdag voldoende XP bij elkaar is gelopen via Ommetje.

Belangrijk is dat leerlingen lekker zittende sportieve kleding en schoenen dragen. De workshops vinden zowel binnen als buiten plaats en zijn heel divers. Zo zijn er leerlingen die gaan boogschieten, djembé spelen, capoeira of een hakka doen. Alle workshops worden begeleid door professionals.

Wij gaan ervan uit dat dit een fantastische dag wordt en vragen de leerlingen zich zelf goed aan de geldende maateregel te houden.

Vanaf donderdag starten onze lessen weer volgens het normale rooster en wij zijn blij dat leerlingen weer deels naar school kunnen. Klas 4 gaat volledig naar school, zoals ook voor de voorjaarsvakantie. Leerlingen die niet in de klas kunnen vanwege de 1,5 meter, zoeken een plek op een leerplein en volgen de les via een Chromebook.

Klassen van leerjaar 1, 2, 3 worden gesplitst in bovenste helft van de lijst (groep A) en onderste helft van de lijst (groep B). Dit zijn dezelfde groepen als van de Community Day. Groep A komt drie dagen naar school, groep B volgt de lessen thuis via het team van het betreffende vak. Dan is er een wissel: groep B komt 3 dagen naar school en groep A volgt de lessen thuis. De leerlingen gaan dus gemiddeld 2,5 dagen per week naar school.

Deze keus levert een verschuiving in dagen op, dat is gunstig want dan zijn het niet steeds dezelfde vakken die een leerling op afstand moet doen.

Voor de leerlingen thuis zijn de lessen vooral gericht op meekijken en zelfstandig meedoen, tenzij de docent anders aangeeft. Dit omdat het voor een docent niet mogelijk is zowel fysiek als online onderwijs te verzorgen op hetzelfde moment.

De gescheiden pauzes tussen onderbouw en bovenbouw blijven, daarnaast willen wij graag dat zoveel als mogelijk buiten pauze wordt gehouden. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de school en het houden van 1,5 meter afstand. Wij gaan er ook van uit dat leerlingen deze verantwoordelijkheid ook nemen.

Leerlingen van de onderbouw blijven zoveel als mogelijk in hetzelfde lokaal. In de bovenbouw is wisseling van lokalen wel nodig i.v.m. de clustervakken. Ook voor enkele praktijkvakken zullen andere lokalen gebruikt worden.

Voor de leerlingen gelden de volgende lokalen en ingangen:
Klas 1
1A  07, ingang nooddeur beneden bij lokaal 04
1B  08, ingang nooddeur beneden bij lokaal 04
1C 113, ingang nooddeur boven bij lokaal 04
1D 117, ingang nooddeur boven bij lokaal 04

Klas 2
2A 104, ingang nooddeur boven bij fietsenrek
2B  108, ingang nooddeur boven bij fietsenrek
2C  109, ingang nooddeur boven bij fietsenrek
2D  118, ingang nooddeur boven bij fietsenrek

Klas / cluster 3
3A   01, hoofdingang
3B   06, hoofdingang
3C   09, hoofdingang
3D   119, deur gymzaal
3X zie rooster

Cluster 4
4A t/m 4D + 4X 105, 106, 114, 115, hoofdingang

Leerlingen kunnen het kluisje niet gebruiken. De jas gaat dus mee naar het lokaal. Het is niet de bedoeling dat de jas in het lokaal gedragen wordt.

Hieronder staat een overzicht  wanneer welke groep les heeft op school.

13 januari 2021: Verlengde Lockdown
Zoals u gisteren tijdens de persconferentie heeft begrepen, is de lockdown met drie weken verlengd. Eindexamenklassen en kwetsbare leerlingen mogen nog steeds op school komen, maar wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook de praktijk-eindexamen vakken als tekenen en LO mogen doorgaan.
Gisteravond heeft de roostermaker de indeling van de leerlingen (tijdens het SE’s deze week), aangepast en nog een surveillant gezocht. Vanochtend hebben we de lokalen en de enveloppen met de tentamens daarop aangepast. De leerlingen worden sinds vanochtend meer verspreid over de lokalen en de tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand.

Onderwijs op school op 1,5 meter afstand brengt de volgende uitdagingen met zich mee:
Er passen, afhankelijk van het lokaal, een beperkt aantal leerlingen in een lokaal, Dus bij veel vakken worden de klassen gesplitst. Docenten kunnen tussen lokalen streamen of heen en weer lopen en de ene helft van het uur in het eerste lokaal lesgeven en dan wisselen naar het andere lokaal. Dat betekent wel dat er dubbele bezetting nodig is, omdat beide lokalen bemenst moeten worden. Aangezien alle andere docenten op dat moment online lessen geven aan de andere jaarlagen, worden zij liever niet ingezet bij de vierde klas, omdat dat lesuitval oplevert.

De tweede uitdaging is dat de eindexamenleerlingen voor bijna alle vakken in clusters werken. We ontkomen er niet aan dat zij ieder uur van lokaal moeten wisselen. Bij sommige vakken, Nederlands, Engels en wiskunde zijn (bijna) alle leerlingen aanwezig, maar er zijn ook kleine clusters van ca. 17 leerlingen die uit de 4 verschillende klassen komen. Het betekent dat leerlingen over de gang lopen bij leswisselingen en zelf op de 1,5 meter afstand moeten letten. De verantwoordelijkheid om onderling voldoende afstand te houden ligt wat ons betreft ook bij de leerlingen zelf.

We kunnen niet zomaar naar een ander rooster omdat dat invloed heeft op alle jaarlagen en alle vakken. Het kost ca. een week tijd om dat in elkaar te draaien, daar verliezen we een week onderwijs mee, voor misschien twee weken een ander systeem. Daarbij komt, er zijn geen docenten die alleen in de vierde klas lesgeven.

Voor de zomervakantie hebben we natuurlijk een systeem gehad met halve klassen op school en de rest thuis die via een stream online de lessen konden volgen. Met alles wat we nu uitgeprobeerd hebben, is die variant het minst favoriet. Dat komt omdat het voor een docent bijna onmogelijk is om twee groepen, 1 online en 1 in de klas, tegelijkertijd recht te doen, met name omdat er in beide groepen ook op klassenmanagement gestuurd moet worden.

Al met al hebben we mensen tekort om de komende drie weken het best mogelijke onderwijs te kunnen geven rekening houdend met alle maatregelen. We willen ouders dan ook oproepen om ons te komen helpen met de vierde klassen.

Concreet: zijn er ouders, die op vrijwillige basis, toezicht willen houden op maximaal een halve klas in een lokaal op school? De bedoeling is dat leerlingen les via de stream op het digibord volgen ofwel aan het werk zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept en nodigen u dan ook uit om telefonisch contact met ons op te nemen. Bel naar school (035-5429743) en vraag naar Jasper de Jong of Marjolein de Graaf.

Kwetsbare leerlingen
Behalve bovenstaande, lopen we tegen nog wat uitdagingen aan. Er is een groep leerlingen die op school is om hier aan het werk te gaan. Op dit moment zijn daar leerlingen bij die eigenlijk de hele dag een begeleider nodig hebben om aan het werk te gaan. Wij vragen uw begrip voor het feit dat we daar ook geen mensen voor vrij kunnen maken. Daarnaast kunnen kwetsbare leerlingen alleen op school werken als zij andere leerlingen niet tot last zijn. Is dit wel het geval, dan zal de leerling thuis de lessen moeten vervolgen.

Verwachtingen t.a.v. online lessen
Het komt helaas steeds vaker voor dat leerlingen online lessen volgen vanuit hun bed in hun pyjama, in een nog donkere kamer. Wij maken ons daar zorgen over omdat we vinden dat een actieve leerhouding er echt anders uitziet. Wij denken dat kinderen gebaat zijn bij een vaste structuur, compleet met pauzes. Wij hopen dat u ons daar een beetje bij kunt helpen door dit thuis te bespreken met uw zoon of dochter, als dat nodig is, door aan te geven dat wij verwachten dat onze leerlingen uit bed zijn, aangekleed zijn, ontbijt op hebben en aan een tafel zitten om aan het werk te gaan. Graag met camera aan en microfoon uit, tenzij een docent een vraag stelt.

Pauze, tussenuren, leswisseling
De laatste uitdaging waar we ook voor staan is het handhaven van de 1,5 meter afstand tijdens de pauzes, tussenuren en leswisselingen in de aula en op de gang. Hoewel we zouden kunnen verwachten dat leerlingen in de vierde klas in principe geen aansturing meer nodig hebben op de veiligheid van de 1,5 meter, blijkt de praktijk zeer weerbarstig op dit punt. De verantwoordelijkheid om onderling voldoende afstand te houden ligt wat ons betreft bij de leerlingen zelf. Wij gaan ervan uit dat leerlingen hier dus zelf actief voor zorgen. Wilt u dit thuis bespreken?

Absentie
Voor absentie gelden de normale regels. Als een leerling niet deel kan nemen aan de online lessen, wordt door de ouders -zo mogelijk tussen 7.45 en 8.15 uur- telefonisch bericht gegeven aan de school. Wanneer een leerling meerdere dagen ziek is, verzoeken wij u dit elke dag opnieuw door te geven.

Online toetsen
Afgelopen periode hebben wij de online toetsen geminimaliseerd. Wij verwachten dat er de komende periode weer vaker online getoetst zal worden. Wij gebruiken hier o.a. een nieuw platform voor die detecteert als de toets niet meer actief is en er andere activiteiten op de computer plaatsvinden. Hij detecteert niet welke andere activiteiten. Wij beschouwen een andere activiteit als afkijken. Om achteraf misverstanden te voorkomen gebruik je tijdens een toets bijvoorbeeld altijd je eigen rekenmachine en niet eentje die op de computer staat of echte woordenboeken i.p.v. een online variant.

12 januari 2021: 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling

Vanaf morgen geldt op school weer dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Wij gaan ervan uit dat leerlingen hier zelf actief voor zorgen. De SE’s die vanaf morgen gepland staan worden in meer lokalen afgenomen. Zo worden de groepen kleiner en kan de onderlinge afstand worden gewaarborgd. Daarnaast mogen leerlingen niet meer voortijdig vertrekken en zitten zij het gehele SE uit. Na afloop van het SE mogen zij één voor één het werk inleveren en vertrekken op aanwijzing van de docent. Leerlingen die geen andere SE’s meer hebben verlaten direct de school. Indien nodig is pauzeren in de aula mogelijk totdat het volgende SE begint. Ook hier moeten leerlingen onderling 1,5 meter afstand houden. Uiteraard gelden andere maatregelen, zoals de hygiënemaatregelen en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog steeds.

18 december 2020: Videobericht schoolleiding

De lockdown zorgt wederom voor een bijzondere periode met de nodige onderwijs uitdagingen. Via de Waldheim Post heeft u vandaag een videobericht van de schoolleiding ontvangen.

Zoals o.a. te horen in de video vervolgen de klassen 1 t/m 3 na de kerstvakantie op maandag 4 januari de online lessen. Klas 4 zal vanaf deze dag fysiek op school aanwezig zijn, zoals dit volgens de richtlijnen van de overheid ook mag.

15 december 2020: Online les

Zoals gisteren bekend is gemaakt door de overheid, gaan scholen vanaf woensdag weer vooral online lesgeven. Voorlopig zal dit het geval zijn tot maandag 18 januari. Voor onze school betekent dat het volgende:

Woensdag en donderdag 16 en 17 december zijn de lessen voor alle leerlingen online, via Teams. We gebruiken deze hele periode hetzelfde model als tijdens onze kleine lockdown twee weken geleden:

Hieronder puntsgewijs de nodige informatie:

 • De online lessen zijn volgens het huidige rooster in SOM.
 • Wij zijn inmiddels gewend aan de gescheiden pauzes, deze houden wij aan.
 • Lessen die uitvallen doordat de docent bijvoorbeeld ziek is, worden uit SOM gehaald en niet vervangen. Dat betekent een tussenuur voor die klas.
 • Alle vakken zijn verplicht en moeten gevolgd worden (inclusief o.a. drama en sport).
 • Er is absentie controle door de docent.
 • Leerlingen volgen de lessen via Teams.
 • De camera van leerlingen en docent staat aan en de microfoon van leerlingen is uit tijdens de online lessen, tenzij er iets gevraagd wordt.
 • Ziekmeldingen worden door ouders op de gebruikelijke manier doorgeven.
 • De docent zal aangeven of een toets digitaal wordt gegeven of opschuift.
 • Voor de bovenbouw, klas 3 en 4 liggen er Chromebooks met oplader te leen klaar bij de conciërge. Kom er alsjeblieft één halen als dat het schoolwerk kan bevorderen.
 • ZAP lessen worden uit het rooster gehaald.

Voor klas 1, 2, 3 is er vrijdag een online kerstmoment met de mentorklas om 8.30 uur. Een echte kerstviering zal dat niet zijn, want dat gaat online erg lastig. Het is meer een moment om kort met elkaar af te ronden en elkaar fijne feestdagen te wensen.

Klas 4 BTE is aanstaande vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur op school i.v.m. praktijkwerk dat binnen het SE-dossier meetelt. De leerlingen zijn hiervan al op de hoogte.

Na de kerstvakantie vervalt de studiedag van het personeel en zal maandag 4 januari een online lesdag zijn.

Voor onze examenleerlingen zijn wij voornemens om na de kerstvakantie fysiek les te geven op school. Zoals ook genoemd door de overheid. Houd hier dus alvast rekening mee.

Voor klas 3 hebben wij besloten de stageweek begin maart te verplaatsen naar een later moment. Dit geeft ruimte en rust bij het zoeken naar een stageplek. Meer informatie volgt op een later moment.

Ook het GPO (Grote Praktische Opdracht) voor klas 3 verplaatsen wij. Deze zou plaatsvinden in de week van 11 januari en wordt nu verplaatst naar een later moment in het jaar. Wij overwegen leerlingen klas 3 toetsen die meetellen binnen het SE-dossier te laten maken op school in de week van 11 januari. Wij inventariseren nu om welke en hoeveel toetsen dit gaat zodat wij hiervoor een passend plan kunnen maken.

De SE2-week klas 4 gaat door en deze toetsen worden op school afgenomen.

We beseffen dat de huidige maatregelen een grote impact hebben op iedereen. We doen ons uiterste best om deze periode voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren en het best mogelijke onderwijs en ondersteuning aan onze leerlingen te bieden dat gezien de omstandigheden mogelijk is.

4 december 2020: School weer open!

De school gaat maandag 7 december weer open! Na de sluiting van de afgelopen anderhalve week, die bij toeval ook ongeveer de lengte van een quarantaine heeft, kijken we ernaar uit om de lessen op school weer te starten. Uiteindelijk kunnen we fysiek op school het beste onderwijs bieden, contact tussen leerlingen en docent is zoveel makkelijker als iedereen op school is. We kiezen er bewust voor om de lockdown zo kort mogelijk te laten duren en tegelijkertijd geldt dat we nog steeds volop proberen besmettingen tegen te gaan.

Uiteraard geldt nog steeds dat leerlingen en medewerkers bij klachten niet naar school komen en zich laat testen. Ook als de klachten minimaal zijn.

Inmiddels zijn wij al gewend op school mondkapjes te dragen, sinds 1 december is dit ook wettelijk verplicht. Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een faceshield/spatscherm, sjaal of bandana zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel en dans zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Leerlingen moeten nog steeds de handen ontsmetten en tafel afnemen bij binnenkomst van een lokaal.

Lesuitval is in alle jaarlagen dit schooljaar helaas niet te voorkomen. Onze roostermaker is dagelijks druk met te proberen dit op te vangen en dit wordt ‘s ochtends na 7.00 uur doorgevoerd in SOM. Wij raden de leerlingen aan om ‘s ochtends SOM te checken. Het kan zelfs voorkomen dat wij moeten besluiten dat een bepaalde klas een dag alleen maar online lessen heeft.

Tot slot willen wij leerlingen en ouders vragen kritisch te zijn in activiteiten die leerlingen buiten school ondernemen. Als hier een besmetting optreedt, wordt deze meegenomen naar school. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat de school zolang mogelijk fysiek onderwijs kan geven.

30 november 2020: Online les t/m 4 december 2020, update 2

Het aantal besmettingen is opgelopen naar 6 collega’s en 11 leerlingen. Per mail zijn ouders geïnformeerd over het totaal aantal besmettingen in de klas, voorzover dit van toepassing is. Wij wensen iedereen veel beterschap.

27 november 2020: Online les t/m 4 december 2020, update

Afgelopen woensdag hebben wij de beslissing genomen om t/m 4 december 2020 online lessen te verzorgen. Op dat moment telde de school 3 besmette collega’s en 3 besmette leerlingen. Deze beslissing is niet genomen op advies van de GGD, maar omdat wij dit een verstandig besluit vonden. Inmiddels is het aantal besmettingen opgelopen naar 4 collega’s en 6 leerlingen. Wij staan daarom nog steeds achter de gemaakte keuze en hopen hiermee het aantal besmettingen een halt toe te roepen.  

Doordat alle leerlingen in de onderbouw een eigen Chromebook hebben, de ervaring die de school reeds heeft opgedaan met online lesgeven en de inrichting van de digitale systemen is deze switch naar online eenvoudig te maken. 

Voor leerlingen in de bovenbouw geldt dat zij een Chromebook van school mogen lenen. Tussen 8.00 en 15.00 uur kunnen deze op school worden opgehaald. 

Ook online gaat het onderwijsproces gewoon door. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen aanwezig zijn en actief meedoen. Daarom controleren wij op aanwezigheid en vragen wij alle leerlingen de camera aan te doen en de microfoon uit. Dat is voor ons belangrijk omdat dit het dichtst bij echt contact in de klas komt. Als wij de leerlingen niet zien is lesgeven een stuk lastiger. 

Na 4 december gaan wij ervan uit weer fysiek les te kunnen gaan geven. Wij zijn van mening dat contact met de leerlingen op school een belangrijke succesfactor is in de schoolcarrière van een kind.  

Een extra opmerking van de GGD speciaal voor ouders: zorg ervoor dat leerlingen elkaar nu niet buiten gaan opzoeken in deze periode want daarmee doen we de doelstelling van school teniet om eventuele verdere besmettingen te voorkomen. 

Heeft uw kind klachten en twijfelt u of hij of zij naar school kan? De ‘beslisboom’ van de VO-raad, bereikbaar via deze link, is hierbij behulpzaam. 

25 november 2020: Online les t/m 4 december 2020

Net zoals gisteren, hebben wij vandaag weer uitgebreid contact gehad met de GGD om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te krijgen. In die gesprekken gaat het, behalve over de contacten, ook over het gebouw, de pauzeruimtes voor collega’s, de gescheiden pauzes voor bovenbouw en onderbouw, de mondkapjesplicht en de ventilatie. Op basis van al deze informatie is het advies van de GGD niet om de school te sluiten of online lessen te gaan verzorgen, maar wij vinden het zelf verstandig om dat toch te doen. Voor iedereen geldt dat vanaf donderdag 26/11 tot en met vrijdag 4/12 de lessen online verzorgd worden.

Hieronder puntsgewijs de nodige informatie:

 • De online lessen zijn volgens het huidige rooster in SOM.
 • Wij zijn inmiddels gewend aan de gescheiden pauzes, deze houden wij aan.
 • Lessen die uitvallen doordat de docent bijvoorbeeld ziek is, worden uit SOM gehaald en niet vervangen. Dat betekent een tussenuur voor die klas.
 • Alle vakken zijn verplicht en moeten gevolgd worden (inclusief o.a. drama en sport).
 • Er is absentie controle door de docent.
 • Leerlingen volgen de lessen via Teams.
 • De camera van leerlingen en docent staat aan en de microfoon van leerlingen is uit tijdens de online lessen, tenzij er iets gevraagd wordt.
 • Ziekmeldingen worden door ouders op de gebruikelijke manier doorgeven.
 • De docent zal aangeven of een toets digitaal wordt gegeven of opschuift.
 • Voor de bovenbouw, klas 3 en 4 liggen er Chromebooks met oplader te leen klaar bij de conciërge. Kom er alsjeblieft één halen als dat het schoolwerk kan bevorderen.

Extra voor het vierde jaar:

 • De SE herkansing gaat door en vinden plaats op dinsdagmiddag 1 december in het schoolgebouw, met extra spreiding over de lokalen en met inachtneming van andere Corona maatregelen.
 • Bij deze nogmaals de oproep voor 4e klassers om te checken of je herkansing goed in SOM staat! Zo niet: stuur een mail aan meneer Beukers.

Het spijt ons genoodzaakt te zijn deze maatregelen te nemen en hopen snel weer iedereen in het schoolgebouw te mogen verwelkomen.

Een extra opmerking van de GGD speciaal voor ouders: zorg ervoor dat leerlingen elkaar nu niet buiten gaan opzoeken in deze periode want daarmee doen we de doelstelling van school teniet om eventuele verdere besmettingen te voorkomen.

24 november 2020: Positief geteste leerlingen en collega’s, driehoeksgesprekken morgen volledig online

Helaas hebben wij vandaag geconstateerd dat er nu drie op corona positief geteste collega’s zijn en twee leerlingen met een positieve coronatest. Dit heeft ons doen besluiten dat de driehoeksgesprekken morgen allemaal online zijn vanuit huis. Leerlingen hoeven dus niet naar school te fietsen, onze collega’s zijn ook allemaal thuis. Ook de inhaaltoetsen gaan morgen niet door.

Bij een besmetting geldt: Ouders van klassen waar zich een besmetting voordoet worden geïnformeerd en, waar nodig volgens het contactonderzoek van de GGD, gaan leerlingen in quarantaine.

Morgen zullen wij opnieuw uitgebreid contact hebben met de GGD. Op basis van deze informatie zullen wij bekijken welke stappen er verder nodig zijn.

27 oktober 2020: Mondkapjes

Vanaf deze week geldt: Op de gang dragen wij allemaal een mondkapje. Pauzeren, eten en/of drinken doe je in de aula of buiten.

Het is dus belangrijk dat alle leerlingen een mondkapje mee hebben naar school.

16 oktober 2020: Videobericht van de schoolleiding

Afgelopen periode was een bijzondere periode met de nodige onderwijs uitdagingen. Via de Waldheim Post heeft u vandaag een videobericht van de schoolleiding ontvangen.

29 september 2020:

Op dit moment is corona nog niet heel groot in onze school. Voor de meesten die thuis zitten is dat vanwege quarantaine in verband met nauwe contacten of huisgenoten. Of in afwachting van een test. Onderwijzend personeel heeft inmiddels voorrang bij testen, maar toch levert het voor een kleine organisatie als de onze een probleem op als er dagelijks 10 tot 20 % van de docenten absent is.

Ons doel is natuurlijk om zo lang mogelijk op school onderwijs aan te kunnen bieden. We merken een grote motivatie bij leerlingen die thuis zitten om mee te doen met de lessen. Wij kunnen u zeggen, daar wordt iedere docent blij van. Toch legt dit ook een grote belasting bij de docent, want om in een volle klas aan het begin van de les zowel de leerlingen in de klas aandacht te geven als de stream te starten en het online gedeelte voor elkaar te krijgen is echt een lastige klus. We lopen tegen het volgende aan:

De eerste 5 minuten van de les zijn essentieel voor de leerlingen die je voor je hebt. Het aanzetten van de stream kost die vijf minuten. Voor een docent die tussen de lessen wisselt van klas is het niet makkelijk haalbaar. Daarbij komt, niet ieder lokaal heeft een streamcamera en soms laat de techniek ons in de steek.

Daarnaast, voordat er corona was, was een leerling ook wel eens ziek. Die miste dan soms een hele week les. Er werden geen lessen gestreamd, er waren geen lessen online en de leerling werkte de gemiste lesstof zelfstandig bij als hij of zij weer beter was. Dat is natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Het legt een verantwoordelijkheid bij de leerling om een docent te zoeken als er iets niet duidelijk is en dat is natuurlijk een hele gewenste leerhouding.

Ongetwijfeld heeft u gisteravond de persconferentie meegekregen, waarin een aantal nieuwe maatregelen en adviezen naar voren werden gebracht. Als school is ook gisteren ons crisisteam bij elkaar geweest om te overleggen over de oplopende afwezigheid van zowel leerlingen als van docenten. Daaruit zijn een aantal zaken naar voren gekomen die we graag met u willen delen.

Ons doel is om zo lang mogelijk onderwijs op school te kunnen geven en om dat te kunnen realiseren hebben we de volgende dingen bedacht:

 • We sluiten aan bij het beleid van de overheid door het advies van mondkapjes in school over te nemen. Zowel voor collega’s als voor leerlingen, in de gang en in de aula, draag een mondkapje.
 • Daarnaast gelden de hygiëne maatregelen nog steeds. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • Collega’s en leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts en of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Lesuitval is in alle jaarlagen niet meer te voorkomen. Onze roostermaker is dagelijks druk met te proberen dit op te vangen. Vanaf vandaag geldt dat dit ‘s ochtends na 7.00 uur wordt doorgevoerd in SOM. Wij raden de leerlingen aan om ‘s ochtends SOM te checken.
 • Ook de lessen in de 3e en 4e klas proberen we op te vangen, zodat ook deze leerlingen makkelijk aan de slag kunnen.
 • Lesopvang wordt standaard een ZAP uur, dit kan op twee manieren ingevuld worden.
  – Mogelijkheid 1 is: de docent is in staat om online les te geven. Leerlingen gaan naar teams en volgen online de les
  – Mogelijkheid 2: leerlingen gaan zelfstandig aan het werk en kiezen zelf voor welk vak.
 •  Klas 1 en 2 heeft een chromebook, voor klas 3 en 4 zijn er chromebooks op school en via deze weg vragen we opnieuw aan leerlingen om een device mee te nemen naar school als dat kan. Het kan namelijk zo zijn dat de docent de les online kan geven
 • Bij deze ook gelijk de oproep voor leerlingen om altijd oortjes mee te nemen. Als je een chromebook of ander device mee hebt, neem dan ook de oplader mee.

 

25 september 2020: Informatievoorziening bij besmetting + beslisboom

Bij een besmetting geldt: Ouders van klassen waar zich een besmetting voordoet worden geïnformeerd en, waar nodig volgens het contactonderzoek van de GGD, gaan leerlingen in quarantaine.

Heeft uw kind klachten en twijfelt u of hij of zij naar school kan? De ‘beslisboom’ van de VO-raad, bereikbaar via deze link, is hierbij behulpzaam.

25 september 2020: (S)t(r)eams, zie nieuwsbericht

28 augustus 2020: Ventilatie
De werktuigbouwkundige installaties in het complex van de Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum zijn voor eind 2010 gerealiseerd en gebouwd onder bouwbesluit 2003.

De ventilatie-eisen in het bestek voldeden aan de minimale eis van een 3-voudig ventilatiesysteem. De scholen hebben destijds echter geïnvesteerd in een 5-voudig ventilatiesysteem.

Praktisch gezegd houdt dit in dat de lucht in de lokalen vijf keer per uur ververst wordt. Op advies van het RIVM zijn de warmtewielen bij aanvang van het uitbreken van het coronavirus uit gezet.
Hierdoor wordt verse lucht direct in de ruimtes ingeblazen en wordt afgezogen lucht direct naar buiten afgevoerd. Er komt dus geen recirculatielucht (via warmtewielen) het gebouw in.

28 augustus 2020: Coronamaatregelen
Hoewel de overheid aangeeft dat scholen open kunnen en leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden, nemen de besmettingen wel weer toe. Dat maakt het belangrijk om afspraken te maken over hoe we verspreiding van het virus willen voorkomen. De anderhalve meter afstand naar het personeel blijft gelden.

We richten het rooster zo in dat er gescheiden pauzes zijn tussen onderbouw en bovenbouw. Onderbouw (klas 1 en 2) zoals het rooster altijd is.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
pauze – 10:50 – 11:10 uur
lesuur 4 – 11:10 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
pauze 12:50 – 13:10 uur
lesuur 6: 13:10 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

De bovenbouw (klas 3 en 4) heeft direct aansluitend aan het 3e lesuur het 4e lesuur en daarna pauze. En direct aansluitend aan het 5e lesuur het 6e lesuur en daarna pauze.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
lesuur 4 – 10:50 – 11:40 uur
pauze – 11:40 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
lesuur 6: 12:50 – 13:40 uur
pauze 13:40 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

We vragen leerlingen in ieder geval de eerste twee weken na de zomervakantie een mondkapje mee te nemen naar school en op te doen als de leerlingen door de gangen loopt. Op het moment dat de leerling zit, kan het mondkapje af. Ondanks dat dit geen verplichting is hopen wij dat leerlingen aan dit verzoek willen voldoen voor de veiligheid van onze medewerkers.

Indien een collega of leerling onlangs op vakantie is geweest in een risicogebied gaat deze volgens voorschriften in quarantaine.

Collega’s en leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts en of plotseling verlies van reuk of smaak.

Is de uitslag negatief? Dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis.

Is de uitslag positief? Dan heb je corona. Je blijft je aan de regels houden: je blijft thuis, ontvangt geen bezoek en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook jouw huisgenoten blijven thuis. Dit heet quarantaine.
Als iemand in het huishouden positief getest is met het coronavirus, dan gaan alle huisgenoten in quarantaine, ook al hebben ze zelf geen klachten.

We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.

We schudden geen handen.

We hoesten en niezen in onze elleboog.

Wanneer een leerling met klachten op school gesignaleerd is, wordt deze leerling via de conciërges naar huis gestuurd. In dat geval nemen we contact op met de ouders.

Indien een docent thuis moet blijven in verband met klachten en hij is wel in staat om les te geven zal dit op afstand gebeuren. Leerlingen volgen de les op school via Teams.

Indien een leerling thuisblijft met klachten werkt hij thuis volgens zijn rooster door aan zijn schoolwerk.

1 augustus 2020: Eerdere berichtgeving, zie Liveblog: coronavirus schooljaar 2019-2020