(S)t(r)eams

Het coronavirus heeft op dit moment nog steeds veel impact op het onderwijs. Collega’s en leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. Dat vinden wij belangrijk. Gelijktijdig zorgen wij er met elkaar voor dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan.

Vorig schooljaar hebben wij lesgegeven via teams en ook daar waren streams van de lessen beschikbaar. Begin dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen nog eens goed naar onze teams inrichting te kijken en wij hebben deze inmiddels toekomstbestendiger ingericht. Zo is er voor elke lesgroep een eigen team waar alleen docent en leerlingen van die betreffende lesgroep lid van zijn. Dat betekent dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen per vak thuis mee kunnen doen en kijken. Leerlingen zetten in principe de microfoon uit, tenzij de docent ze vraagt deze aan te doen. De focus van de docent zal op de klas liggen. Verder maken afwezige leerlingen het huiswerk dat in somtoday te vinden is.

Het omgekeerde kan ook voorkomen. Een hele klas zit op school, maar de docent is thuis. Indien mogelijk geeft de docent dan vanuit huis les. Een collega is aanwezig in de klas. De docent is zichtbaar op het digibord of op de chromebooks van de leerlingen. Inmiddels hebben wij al de eerste ervaringen opgedaan met deze variant en dit is goed verlopen. Wij vragen alle leerlingen ‘oortjes’ mee te nemen naar school.

Dit alles vraagt veel van onze collega’s. Wij waarderen de extra inzet en gaan ervan uit dat u begrip heeft mocht de stream een keer door de collega zijn vergeten aan te zetten.