Liveblog: coronavirus

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

27 november 2020: Online les t/m 4 december 2020, update

Afgelopen woensdag hebben wij de beslissing genomen om t/m 4 december 2020 online lessen te verzorgen. Op dat moment telde de school 3 besmette collega’s en 3 besmette leerlingen. Deze beslissing is niet genomen op advies van de GGD, maar omdat wij dit een verstandig besluit vonden. Inmiddels is het aantal besmettingen opgelopen naar 4 collega’s en 6 leerlingen. Wij staan daarom nog steeds achter de gemaakte keuze en hopen hiermee het aantal besmettingen een halt toe te roepen.  

Doordat alle leerlingen in de onderbouw een eigen Chromebook hebben, de ervaring die de school reeds heeft opgedaan met online lesgeven en de inrichting van de digitale systemen is deze switch naar online eenvoudig te maken. 

Voor leerlingen in de bovenbouw geldt dat zij een Chromebook van school mogen lenen. Tussen 8.00 en 15.00 uur kunnen deze op school worden opgehaald. 

Ook online gaat het onderwijsproces gewoon door. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen aanwezig zijn en actief meedoen. Daarom controleren wij op aanwezigheid en vragen wij alle leerlingen de camera aan te doen en de microfoon uit. Dat is voor ons belangrijk omdat dit het dichtst bij echt contact in de klas komt. Als wij de leerlingen niet zien is lesgeven een stuk lastiger. 

Na 4 december gaan wij ervan uit weer fysiek les te kunnen gaan geven. Wij zijn van mening dat contact met de leerlingen op school een belangrijke succesfactor is in de schoolcarrière van een kind.  

Een extra opmerking van de GGD speciaal voor ouders: zorg ervoor dat leerlingen elkaar nu niet buiten gaan opzoeken in deze periode want daarmee doen we de doelstelling van school teniet om eventuele verdere besmettingen te voorkomen. 

Heeft uw kind klachten en twijfelt u of hij of zij naar school kan? De ‘beslisboom’ van de VO-raad, bereikbaar via deze link, is hierbij behulpzaam. 

25 november 2020: Online les t/m 4 december 2020

Net zoals gisteren, hebben wij vandaag weer uitgebreid contact gehad met de GGD om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te krijgen. In die gesprekken gaat het, behalve over de contacten, ook over het gebouw, de pauzeruimtes voor collega’s, de gescheiden pauzes voor bovenbouw en onderbouw, de mondkapjesplicht en de ventilatie. Op basis van al deze informatie is het advies van de GGD niet om de school te sluiten of online lessen te gaan verzorgen, maar wij vinden het zelf verstandig om dat toch te doen. Voor iedereen geldt dat vanaf donderdag 26/11 tot en met vrijdag 4/12 de lessen online verzorgd worden.

Hieronder puntsgewijs de nodige informatie:

 • De online lessen zijn volgens het huidige rooster in SOM.
 • Wij zijn inmiddels gewend aan de gescheiden pauzes, deze houden wij aan.
 • Lessen die uitvallen doordat de docent bijvoorbeeld ziek is, worden uit SOM gehaald en niet vervangen. Dat betekent een tussenuur voor die klas.
 • Alle vakken zijn verplicht en moeten gevolgd worden (inclusief o.a. drama en sport).
 • Er is absentie controle door de docent.
 • Leerlingen volgen de lessen via Teams.
 • De camera van leerlingen en docent staat aan en de microfoon van leerlingen is uit tijdens de online lessen, tenzij er iets gevraagd wordt.
 • Ziekmeldingen worden door ouders op de gebruikelijke manier doorgeven.
 • De docent zal aangeven of een toets digitaal wordt gegeven of opschuift.
 • Voor de bovenbouw, klas 3 en 4 liggen er Chromebooks met oplader te leen klaar bij de conciërge. Kom er alsjeblieft één halen als dat het schoolwerk kan bevorderen.

Extra voor het vierde jaar:

 • De SE herkansing gaat door en vinden plaats op dinsdagmiddag 1 december in het schoolgebouw, met extra spreiding over de lokalen en met inachtneming van andere Corona maatregelen.
 • Bij deze nogmaals de oproep voor 4e klassers om te checken of je herkansing goed in SOM staat! Zo niet: stuur een mail aan meneer Beukers.

Het spijt ons genoodzaakt te zijn deze maatregelen te nemen en hopen snel weer iedereen in het schoolgebouw te mogen verwelkomen.

Een extra opmerking van de GGD speciaal voor ouders: zorg ervoor dat leerlingen elkaar nu niet buiten gaan opzoeken in deze periode want daarmee doen we de doelstelling van school teniet om eventuele verdere besmettingen te voorkomen.

24 november 2020: Positief geteste leerlingen en collega’s, driehoeksgesprekken morgen volledig online

Helaas hebben wij vandaag geconstateerd dat er nu drie op corona positief geteste collega’s zijn en twee leerlingen met een positieve coronatest. Dit heeft ons doen besluiten dat de driehoeksgesprekken morgen allemaal online zijn vanuit huis. Leerlingen hoeven dus niet naar school te fietsen, onze collega’s zijn ook allemaal thuis. Ook de inhaaltoetsen gaan morgen niet door.

Bij een besmetting geldt: Ouders van klassen waar zich een besmetting voordoet worden geïnformeerd en, waar nodig volgens het contactonderzoek van de GGD, gaan leerlingen in quarantaine.

Morgen zullen wij opnieuw uitgebreid contact hebben met de GGD. Op basis van deze informatie zullen wij bekijken welke stappen er verder nodig zijn.

27 oktober 2020: Mondkapjes

Vanaf deze week geldt: Op de gang dragen wij allemaal een mondkapje. Pauzeren, eten en/of drinken doe je in de aula of buiten.

Het is dus belangrijk dat alle leerlingen een mondkapje mee hebben naar school.

16 oktober 2020: Videobericht van de schoolleiding

Afgelopen periode was een bijzondere periode met de nodige onderwijs uitdagingen. Via de Waldheim Post heeft u vandaag een videobericht van de schoolleiding ontvangen.

29 september 2020:

Op dit moment is corona nog niet heel groot in onze school. Voor de meesten die thuis zitten is dat vanwege quarantaine in verband met nauwe contacten of huisgenoten. Of in afwachting van een test. Onderwijzend personeel heeft inmiddels voorrang bij testen, maar toch levert het voor een kleine organisatie als de onze een probleem op als er dagelijks 10 tot 20 % van de docenten absent is.

Ons doel is natuurlijk om zo lang mogelijk op school onderwijs aan te kunnen bieden. We merken een grote motivatie bij leerlingen die thuis zitten om mee te doen met de lessen. Wij kunnen u zeggen, daar wordt iedere docent blij van. Toch legt dit ook een grote belasting bij de docent, want om in een volle klas aan het begin van de les zowel de leerlingen in de klas aandacht te geven als de stream te starten en het online gedeelte voor elkaar te krijgen is echt een lastige klus. We lopen tegen het volgende aan:

De eerste 5 minuten van de les zijn essentieel voor de leerlingen die je voor je hebt. Het aanzetten van de stream kost die vijf minuten. Voor een docent die tussen de lessen wisselt van klas is het niet makkelijk haalbaar. Daarbij komt, niet ieder lokaal heeft een streamcamera en soms laat de techniek ons in de steek.

Daarnaast, voordat er corona was, was een leerling ook wel eens ziek. Die miste dan soms een hele week les. Er werden geen lessen gestreamd, er waren geen lessen online en de leerling werkte de gemiste lesstof zelfstandig bij als hij of zij weer beter was. Dat is natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Het legt een verantwoordelijkheid bij de leerling om een docent te zoeken als er iets niet duidelijk is en dat is natuurlijk een hele gewenste leerhouding.

Ongetwijfeld heeft u gisteravond de persconferentie meegekregen, waarin een aantal nieuwe maatregelen en adviezen naar voren werden gebracht. Als school is ook gisteren ons crisisteam bij elkaar geweest om te overleggen over de oplopende afwezigheid van zowel leerlingen als van docenten. Daaruit zijn een aantal zaken naar voren gekomen die we graag met u willen delen.

Ons doel is om zo lang mogelijk onderwijs op school te kunnen geven en om dat te kunnen realiseren hebben we de volgende dingen bedacht:

 • We sluiten aan bij het beleid van de overheid door het advies van mondkapjes in school over te nemen. Zowel voor collega’s als voor leerlingen, in de gang en in de aula, draag een mondkapje.
 • Daarnaast gelden de hygiëne maatregelen nog steeds. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • Collega’s en leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts en of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Lesuitval is in alle jaarlagen niet meer te voorkomen. Onze roostermaker is dagelijks druk met te proberen dit op te vangen. Vanaf vandaag geldt dat dit ‘s ochtends na 7.00 uur wordt doorgevoerd in SOM. Wij raden de leerlingen aan om ‘s ochtends SOM te checken.
 • Ook de lessen in de 3e en 4e klas proberen we op te vangen, zodat ook deze leerlingen makkelijk aan de slag kunnen.
 • Lesopvang wordt standaard een ZAP uur, dit kan op twee manieren ingevuld worden.
  – Mogelijkheid 1 is: de docent is in staat om online les te geven. Leerlingen gaan naar teams en volgen online de les
  – Mogelijkheid 2: leerlingen gaan zelfstandig aan het werk en kiezen zelf voor welk vak.
 •  Klas 1 en 2 heeft een chromebook, voor klas 3 en 4 zijn er chromebooks op school en via deze weg vragen we opnieuw aan leerlingen om een device mee te nemen naar school als dat kan. Het kan namelijk zo zijn dat de docent de les online kan geven
 • Bij deze ook gelijk de oproep voor leerlingen om altijd oortjes mee te nemen. Als je een chromebook of ander device mee hebt, neem dan ook de oplader mee.

 

25 september 2020: Informatievoorziening bij besmetting + beslisboom

Bij een besmetting geldt: Ouders van klassen waar zich een besmetting voordoet worden geïnformeerd en, waar nodig volgens het contactonderzoek van de GGD, gaan leerlingen in quarantaine.

Heeft uw kind klachten en twijfelt u of hij of zij naar school kan? De ‘beslisboom’ van de VO-raad, bereikbaar via deze link, is hierbij behulpzaam.

25 september 2020: (S)t(r)eams, zie nieuwsbericht

28 augustus 2020: Ventilatie
De werktuigbouwkundige installaties in het complex van de Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum zijn voor eind 2010 gerealiseerd en gebouwd onder bouwbesluit 2003.

De ventilatie-eisen in het bestek voldeden aan de minimale eis van een 3-voudig ventilatiesysteem. De scholen hebben destijds echter geïnvesteerd in een 5-voudig ventilatiesysteem.

Praktisch gezegd houdt dit in dat de lucht in de lokalen vijf keer per uur ververst wordt. Op advies van het RIVM zijn de warmtewielen bij aanvang van het uitbreken van het coronavirus uit gezet.
Hierdoor wordt verse lucht direct in de ruimtes ingeblazen en wordt afgezogen lucht direct naar buiten afgevoerd. Er komt dus geen recirculatielucht (via warmtewielen) het gebouw in.

28 augustus 2020: Coronamaatregelen
Hoewel de overheid aangeeft dat scholen open kunnen en leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden, nemen de besmettingen wel weer toe. Dat maakt het belangrijk om afspraken te maken over hoe we verspreiding van het virus willen voorkomen. De anderhalve meter afstand naar het personeel blijft gelden.

We richten het rooster zo in dat er gescheiden pauzes zijn tussen onderbouw en bovenbouw. Onderbouw (klas 1 en 2) zoals het rooster altijd is.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
pauze – 10:50 – 11:10 uur
lesuur 4 – 11:10 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
pauze 12:50 – 13:10 uur
lesuur 6: 13:10 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

De bovenbouw (klas 3 en 4) heeft direct aansluitend aan het 3e lesuur het 4e lesuur en daarna pauze. En direct aansluitend aan het 5e lesuur het 6e lesuur en daarna pauze.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
lesuur 4 – 10:50 – 11:40 uur
pauze – 11:40 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
lesuur 6: 12:50 – 13:40 uur
pauze 13:40 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

We vragen leerlingen in ieder geval de eerste twee weken na de zomervakantie een mondkapje mee te nemen naar school en op te doen als de leerlingen door de gangen loopt. Op het moment dat de leerling zit, kan het mondkapje af. Ondanks dat dit geen verplichting is hopen wij dat leerlingen aan dit verzoek willen voldoen voor de veiligheid van onze medewerkers.

Indien een collega of leerling onlangs op vakantie is geweest in een risicogebied gaat deze volgens voorschriften in quarantaine.

Collega’s en leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts en of plotseling verlies van reuk of smaak.

Is de uitslag negatief? Dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis.

Is de uitslag positief? Dan heb je corona. Je blijft je aan de regels houden: je blijft thuis, ontvangt geen bezoek en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook jouw huisgenoten blijven thuis. Dit heet quarantaine.
Als iemand in het huishouden positief getest is met het coronavirus, dan gaan alle huisgenoten in quarantaine, ook al hebben ze zelf geen klachten.

We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.

We schudden geen handen.

We hoesten en niezen in onze elleboog.

Wanneer een leerling met klachten op school gesignaleerd is, wordt deze leerling via de conciërges naar huis gestuurd. In dat geval nemen we contact op met de ouders.

Indien een docent thuis moet blijven in verband met klachten en hij is wel in staat om les te geven zal dit op afstand gebeuren. Leerlingen volgen de les op school via Teams.

Indien een leerling thuisblijft met klachten werkt hij thuis volgens zijn rooster door aan zijn schoolwerk.

1 augustus 2020: Eerdere berichtgeving, zie Liveblog: coronavirus schooljaar 2019-2020