Liveblog: Coronavirus

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

24 februari 2022: Van coronamaatregelen naar adviezen

Het kabinet is voornemens om per 25 februari op de meeste locaties de mondkapjesplicht te laten vervallen. In drukke openbare/publieke buitenruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden geldt een advies om een mondkapje te dragen. Dit betekent op school dat een mondkapje dragen niet meer verplicht is, maar wel mag.

De basis adviezen blijven gelden:

Was vaak en goed uw handen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent. Ga na een positieve test in isolatie.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Daarnaast geldt, als op 25 februari de verplichte 1,5 meter afstand vervalt, het advies om elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilige afstand.

Het advies voor zelftesten blijft: Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.

In het onderwijs blijft er een dringend advies om twee keer per week zelftesten te doen

Als school kiezen wij ervoor weer les te geven volgens het normale rooster. De pauzes zullen voor onderbouw en bovenbouw niet langer gescheiden zijn.

Eerder gaven wij al aan te zullen stoppen met streamen als het percentage zieke leerlingen verder zou dalen. Dit hebben wij afgelopen week al bereikt. Na de voorjaarsvakantie staan de streams uit. Wij gaan er weer van uit dat alle lessen op school plaatsvinden. Voorheen waren leerlingen ook weleens ziek.

28 januari 2022: Zelftesten

Wij merken dat leerlingen sinds deze week massaler dan hiervoor tijdens de les een zelftest willen doen. Dit komt omdat zij dan bijvoorbeeld via via horen dat een broertje van iemand van de sportclub positief is. Hoewel wij zelftesten heel belangrijk vinden, is dit voor de continuering van het onderwijs niet werkbaar. Wij willen iedereen daarom met klem verzoeken zelftesten thuis te doen. Zelftesten zijn aan het einde van de dag altijd verkrijgbaar bij de conciërges. Als een leerling gedurende de lesdag klachten krijgt gaat de leerling naar huis en neemt daar een zelftest af of maakt direct een afspraak bij de GGD.

25 januari 2022: Aanpassing quarantainemaatregelen

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 is duidelijk geworden dat de quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn aangepast.

Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school. Zij blijven wel thuis bij klachten. En zij doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD.

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.

Dit betekent dat wij alle leerlingen die nu in quarantaine zitten, geen klachten hebben en niet positief zijn getest morgen weer op school verwachten.

24 januari 2022: 3 klassen naar huis

Helaas hebben wij vandaag moeten constateren dat er in 3 klassen meerdere leerlingen positief bevonden zijn. De regels zijn op dit moment zo dat de klas in quarantaine gaat en thuis onderwijs volgt. Wij hebben de klassen daarom naar huis laten gaan. Er bestaat een kans dat deze regel dinsdag tijdens de persconferentie wordt aangepast, dit zal mede bepalen wanneer de lessen weer op school worden hervat voor de 3 klassen. Uiteraard hopen wij dat dit zo spoedig mogelijk zal zijn. Ook hopen wij dat de genomen voorzorgsmaatregel achteraf niet nodig blijkt te zijn en er geen verdere besmettingen in de 3 klassen zijn ontstaan.

Ook tijdens het online onderwijs doen wij absentiecontrole, als leerlingen de stream niet kunnen volgen vernemen wij dat graag. Meld daarom leerlingen die ziek of afwezig zijn -zo mogelijk tussen 7.45 en 8.15 uur- telefonisch aan de school. Wanneer een leerling meerdere dagen ziek is, verzoeken wij u dit elke dag opnieuw door te geven. Indien de camera uitstaat melden wij een leerling als afwezig.

Voor elke lesgroep is er een eigen team waar alleen docent en leerlingen van die betreffende lesgroep lid van zijn. Dat betekent dat leerlingen die onderwijs op afstand volgen per vak thuis mee kunnen doen en kijken. Leerlingen zetten de camera aan en microfoon uit, tenzij een docent een vraag stelt. Verder maken leerlingen het huiswerk dat in somtoday te vinden is.

We vinden een actieve leerhouding belangrijk. Wij denken dat kinderen gebaat zijn bij een vaste structuur, compleet met pauzes. Wij hopen dat u ons daar een beetje bij kunt helpen door dit thuis te bespreken met uw zoon of dochter, als dat nodig is, door aan te geven dat wij verwachten dat onze leerlingen uit bed zijn, aangekleed zijn, ontbijt op hebben en aan een tafel zitten om aan het werk te gaan.

Het aanzetten van de stream kost tijd. Het kan dus enkele minuten duren voordat de stream gestart is.

Wij vinden het vervelend dat wij in deze situatie zijn beland, maar vinden het belangrijk de regels van de overheid op te volgen.

7 januari 2022: Scholen weer open!

Tijdens de persconferentie van maandag 3 januari 2022 is duidelijk geworden dat de scholen na de kerstvakantie weer open zijn. Op maandag 10 januari 2022 starten wij met een geplande studiedag voor het team. Voor leerlingen is er deze dag nog geen les.

Vanaf dinsdag 11 januari 2022 ontvangen wij alle leerlingen graag weer op school. Belangrijk is dat de eerdere maatregelen op school nog steeds gelden.

Basisregels
Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Afstand houden
Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Daarnaast geldt het advies om de leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden tot de docent, voor zover dat mogelijk is.

Mondkapje
Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.

Ouders / verzorgers
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet ander kan.

Zelftesten
Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Dit testadvies geldt voor iedereen. Dus ook voor gevaccineerden. Zelftesten zijn verkrijgbaar bij de conciërge.

Gescheiden pauzes
Er zijn gescheiden pauzes tussen onderbouw en bovenbouw.

Onderbouw (klas 1 en 2) zoals het rooster altijd is.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
pauze – 10:50 – 11:10 uur
lesuur 4 – 11:10 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
pauze 12:50 – 13:10 uur
lesuur 6: 13:10 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

De bovenbouw (klas 3 en 4) heeft direct aansluitend aan het 3e lesuur het 4e lesuur en daarna pauze. En direct aansluitend aan het 5e lesuur het 6e lesuur en daarna pauze.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
lesuur 4 – 10:50 – 11:40 uur
pauze – 11:40 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
lesuur 6: 12:50 – 13:40 uur
pauze 13:40 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

20 december 2021: lockdown, vervolg

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Gisteren hebben jullie de informatie ontvangen m.b.t. onderwijs en lockdown. Vandaag hebben wij aanvullend besloten dat a.s. donderdag de eerste vakantie dag zal zijn. Tot en met woensdag is er dan onderwijs zoals eerder gemaild.

Op maandag 10 januari stond er al een studiedag voor het personeel gepland. Leerlingen zijn deze dag dus vrij. Over hoe het onderwijs op 11 januari wordt hervat zullen wij uiteraard communiceren als hierover meer bekend is vanuit de overheid. Deze communicatie wordt uiterlijk 10 januari verstuurd.

De flessenactie voor het goede doel zullen wij verlengen tot een nader te bepalen datum.

Namens onze hele team willen wij iedereen fijne feestdagen en een mooi 2022 wensen!

Met vriendelijke groet,

Marjolein de Graaf
directeur Waldheim-mavo

Jasper de Jong
teamleider Waldheim-mavo

19 december 2021: lockdown

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

U heeft ongetwijfeld de persconferentie meegekregen waarin duidelijk werd gemaakt dat ook voor het voortgezet onderwijs vanaf maandag een lockdown geldt. Groepen leerlingen die uitgezonderd zijn van de lockdown zijn de eindexamenleerlingen en de kwetsbare leerlingen. De eindexamenleerlingen ontvangen we dus in ieder geval komende week t/m donderdag gewoon op school. Voor de kwetsbare leerlingen geldt wat ons betreft het volgende:

In de afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat onze leerlingen behoorlijk veel last hebben gehad van de pandemie en alle maatregelen die daarbij horen. Meer nog op sociaal-emotioneel gebied dan op het gebied van eventuele achterstanden of vertragingen. Wij vermoeden dat de groep kwetsbare leerlingen echt veel groter is dan dat wij in eerste instantie hebben ingeschat. Om die reden hebben wij besloten om zelf op school te blijven werken. De stream zal aanstaan vanuit het lokaal en iedere leerling waarvan u besluit dat het echt veel beter is om op school les te volgen is welkom. Wij vinden uw stem hierin belangrijk en indien nodig kunt u hierover overleggen met de mentor(en) van de klas.

Voor alle leerlingen die geen fysiek onderwijs volgen geldt dat zij online les hebben.

Natuurlijk gelden daarbij een aantal maatregelen, voor de leerlingen en voor onszelf:

  1. De basisregels gelden. Mondkapjes zijn in school bij verplaatsingen verplicht.
  1. Zelftesten twee keer per week voor leerlingen gaat ons echt helpen de school open te houden (ze zijn gratis te verkrijgen op school, bij de mentor of de conciërges).
  1. Bij klachten blijft een leerling thuis en laat zich testen.
  1. Wij houden absentiecontrole bij, als uw zoon of dochter thuis de stream volgt, willen we dat graag weten. Meld daarom leerlingen die ziek of afwezig zijn -zo mogelijk tussen 7.45 en 8.15 uur- telefonisch aan de school. Wanneer een leerling meerdere dagen ziek is, verzoeken wij u dit elke dag opnieuw door te geven. Zowel fysiek in het lokaal, als op de stream controleren wij de aanwezigheid. Indien de camera uitstaat melden wij een leerling als afwezig.
  1. Indien een leerling thuis de les volgt, staat de camera aan en het geluid uit.

Voor elke lesgroep is er een eigen team waar alleen docent en leerlingen van die betreffende lesgroep lid van zijn. Dat betekent dat leerlingen die onderwijs op afstand volgen per vak thuis mee kunnen doen en kijken. Leerlingen zetten de camera aan en microfoon uit, tenzij een docent een vraag stelt. Verder maken leerlingen het huiswerk dat in somtoday te vinden is.

We vinden een actieve leerhouding belangrijk. Wij denken dat kinderen gebaat zijn bij een vaste structuur, compleet met pauzes. Wij hopen dat u ons daar een beetje bij kunt helpen door dit thuis te bespreken met uw zoon of dochter, als dat nodig is, door aan te geven dat wij verwachten dat onze leerlingen uit bed zijn, aangekleed zijn, ontbijt op hebben en aan een tafel zitten om aan het werk te gaan.

Het aanzetten van de stream kost tijd. Het kan dus enkele minuten duren voordat de stream gestart is.

Ondanks de lockdown gaan wij ervan uit op deze manier het jaar zo goed mogelijk samen met onze leerlingen af te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Marjolein de Graaf
directeur Waldheim-mavo

Jasper de Jong
teamleider Waldheim-mavo

27 november 2021:

N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag gelden er extra maatregelen vanaf maandag 29 november 2021 op school.

Basisregels
Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Afstand houden
Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan, om afstand te kunnen houden. Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.

Mondkapje
Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.

Ouders / verzorgers
Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet ander kan.

Zelftesten
Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Dit testadvies geldt voor iedereen. Dus ook voor gevaccineerden.

We richten het rooster zo in dat er gescheiden pauzes zijn tussen onderbouw en bovenbouw. Onderbouw (klas 1 en 2) zoals het rooster altijd is.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
pauze – 10:50 – 11:10 uur
lesuur 4 – 11:10 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
pauze 12:50 – 13:10 uur
lesuur 6: 13:10 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

De bovenbouw (klas 3 en 4) heeft direct aansluitend aan het 3e lesuur het 4e lesuur en daarna pauze. En direct aansluitend aan het 5e lesuur het 6e lesuur en daarna pauze.

lesuur 1 – 8:20 – 9:10 uur
lesuur 2 – 9:10 – 10:00 uur
lesuur 3 – 10:00 – 10:50 uur
lesuur 4 – 10:50 – 11:40 uur
pauze – 11:40 – 12:00 uur
lesuur 5 – 12:00 – 12:50 uur
lesuur 6: 12:50 – 13:40 uur
pauze 13:40 – 14:00 uur
lesuur 7: 14:00 – 14:50 uur
lesuur 8: 14:50 – 15:40 uur
lesuur 9: 15:40 – 16:30 uur

26 november 2021:

We hadden zo gehoopt niet meer in deze situatie terecht te komen, nu is het toch weer onzeker of we als school open kunnen blijven. We verwachten daar vanavond tijdens de persconferentie duidelijkheid over te krijgen. Hoewel wij hier op dit moment nog geen zekerheid over kunnen geven, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij erin staan. Wat ons betreft is het van groot belang dat wij open blijven voor onze leerlingen. Wij houden dagelijks het aantal besmettingen op onze school bij en op dit moment is dat, anders dan op de basisscholen, nog geen 2% onder leerlingen. Wij hopen dus dat we open kunnen blijven zodat we onze leerlingen op school kunnen ontvangen. We merken dat de structuur ze goed doet, evenals het sociale contact, om nog maar niet te spreken over de inhoud van de lessen.

Om ervoor te zorgen dat we inderdaad zo lang mogelijk open mogen blijven, vragen we collega’s en leerlingen vanaf maandag weer met een mondkapje naar school te komen. Het wordt misschien vanavond als verplichting opgelegd, maar mocht dat niet het geval zijn, dan vragen we toch iedereen in school vrijwillig een mondkapje te dragen, in de hoop dat het toch iets helpt.

Mochten er vanavond ook voor het onderwijs zwaardere maatregelen aangekondigd worden, dan hebben we wellicht de maandag nodig om ons onderwijs opnieuw in te richten. Houd hiervoor graag ons liveblog in de gaten.

23 november 2021: Quarantaine Check

Wanneer moet een leerling in quarantaine? Check dit eenvoudig via de quarantaine check website.

17 november 2021: (S)t(r)eams
Vanaf morgen starten wij weer met streamen van de lessen.  Zo is er voor elke lesgroep een eigen team waar alleen docent en leerlingen van die betreffende lesgroep lid van zijn. Dat betekent dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen per vak thuis mee kunnen doen en kijken. Leerlingen zetten in principe de microfoon uit, tenzij de docent ze vraagt deze aan te doen. De focus van de docent zal op de klas liggen. Verder maken afwezige leerlingen het huiswerk dat in somtoday te vinden is.

De eerste 5 minuten van de les zijn essentieel voor de leerlingen die je voor je hebt. Het aanzetten van de stream kost die vijf minuten. Voor een docent die tussen de lessen wisselt van klas is het niet makkelijk haalbaar. Het kan dus enkele minuten duren voordat de stream gestart is.

De schoolleiding bepaalt elke maandag of wij doorgaan (of wederom starten) met streamen. Wij streamen dan weer van dinsdag t/m maandag. Bij de beslissing nemen wij mee hoeveel leerlingen, om welke reden dan ook, absent zijn.

13 november 2021: Coronaregels in het onderwijs vanaf 13 november

Zelftesten zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.

Leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn wordt gevraagd tweemaal per week een zelftest te doen.

Door preventief te testen kunnen besmettingen eerder worden opgespoord, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee maal per week te doen kan een eventuele besmetting vroegtijdig worden gevonden en verdere verspreiding worden beperkt. Op deze manier kan het onderwijs op school worden gecontinueerd. Wij vertrouwen erop dat de zelftest voor een ieders veiligheid wordt gebruikt.

Bij een positieve uitslag van een zelftest dient altijd een afspraak te worden gemaakt voor een test bij een GGD-locatie.

1 augustus 2021: Eerdere berichtgeving, zie Liveblog: coronavirus schooljaar 2020-2021