Liveblog: coronavirus

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

27 maart 2020: SE3

Het rooster SE3 staat online en is op de gebruikelijke plek te downloaden (SOM, onder mentorles). Bekijk het rooster goed i.v.m. de wijzigingen. Zo worden alle leerlingen bijvoorbeeld over meer lokalen verdeeld (Zorg dat je weet in welk lokaal je zit!) dan gebruikelijk en zijn er verschillende starttijden. Ook wachten leerlingen vooraf aan een SE buiten, daarbij zijn hulplijnen op het plein aanwezig. Bij het doen van schoolexamens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Zoals eenieder nu weet moeten leerlingen klachtenvrij zijn om te kunnen starten met het SE. Het protocol is verder aangescherpt. Lees het protocol (PDF)

26 maart 2020: Vervolg schoolexamens – SE3

In het belang van onze leerlingen kiezen wij ervoor SE3 voor de meivakantie af te ronden. Dit betekent dat maandag 30 maart de SE’s voor Frans (luisteren) en Duits (lezen) op het programma staan. Woensdag 1 april zal het SE Nederlands plaatsvinden. De precieze tijden en het complete rooster volgen morgen in de loop van de dag. Uiteraard houden wij ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM bij de afname van de SE’s.

24 maart 2020: Geen Centraal Examen, vervolg schoolexamens

Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs zojuist bekendgemaakt.

Dit schept aan de ene kant duidelijkheid, maar roept natuurlijk ook weer vragen op. Een goede afronding van de laatste schoolexamens is in ieder geval belangrijk. Voor de rest van deze week gaan de SE’s, met uitzondering van de digitale mondelingen Frans, niet door. Dit geeft rust en de leerlingen de kans om zich nog beter voor te bereiden. Wij zorgen ervoor dat wij een mooi en passend plan maken dat recht doet aan onze leerlingen zodat zij dit schooljaar op een goede manier kunnen afronden. Uiteraard zullen wij dit plan delen en ervoor zorgen dat leerlingen na bekendmaking van het plan voldoende tijd hebben voor de voorbereiding. In de tussentijd is het goed om aan de slag te blijven met de SE stof. Docenten zijn bereikbaar via Teams.

24 maart 2020: Mondelingen Frans

De mondelingen Frans gaan digitaal, volgens de gemaakte afspraken, door.

23 maart 2020: Time-out schoolexamens

Er is na de persconferentie van het kabinet – waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd – grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat en adviseert scholen een time-out in te lassen met betrekking tot de afname van schoolexamens. Wij geven hieraan gehoor en dat betekent dat er tot nader bericht geen schoolexamens meer worden afgenomen. Wij begrijpen dat dit impact heeft op onze leerlingen, maar wij zijn van mening dat dit toch het beste besluit voor dit moment is.

23 maart 2020: Protocol schoolexamens (SE) en corona

Bij het doen van schoolexamens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Zoals eenieder nu weet moeten leerlingen klachtenvrij zijn om te kunnen starten met het SE. Lees het protocol (PDF)

20 maart 2020: Vragenlijst onderwijs op afstand

Vandaag hebben wij een vragenlijst uitgezet bij alle leerlingen en de ouders van leerlingen uit klas 1 t/m 3 over het onderwijs op afstand. Wij zijn erg benieuwd hoe het gaat en wat wij als school beter kunnen doen.

18 maart 2020: Rooster schoolexamens online

Het rooster SE3 staat online en is op de gebruikelijke plek te downloaden (SOM, onder mentorles). Bekijk het rooster goed i.v.m. de wijzigingen. Zo worden alle leerlingen bijvoorbeeld over meer lokalen verdeeld dan gebruikelijk. Ook tijdens SE3 blijft onverkort van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

17 maart 2020: Hervatten schoolexamens

N.a.v. de berichtgeving m.b.t. de eindexamenleerlingen hebben wij besloten vanaf maandag 23 maart 2020 de schoolexamens te hervatten. Examenleerlingen met tekenen (BTE) in hun pakket vervolgen vanaf a.s. donderdag 19 maart om 9.00 uur het CPE tekenen. Er wordt nu hard gewerkt aan een rooster, zodra dit bekend is zullen wij dit delen. Uiteraard houden wij de RIVM richtlijnen aan. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

16 maart 2020: Uitleg werken met teams

Eerdere berichtgeving:
15 maart 2020: https://www.waldheim.nl/nieuws/coronavirus-waldheim-mavo-gesloten-onderwijs-op-afstand/

13 maart 2020: https://www.waldheim.nl/nieuws/tijdelijke-aanpassingen-onderwijs-i-v-m-coronavirus/