Waldheim omarmt drie ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Waldheim bruist van positieve energie en streeft ernaar dit geluk te delen met anderen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Daarom omarmt de Waldheim-mavo in Baarn drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De Waldheim gelooft dat een mooiere toekomst voor henzelf ook afhangt van het welzijn en de vooruitgang van anderen.

Goede Gezondheid en Welzijn:

Waldheim is een gezonde school die zich inzet voor het welzijn van haar leerlingen. Het streven naar een goede (mentale) gezondheid en algemeen welzijn van álle kinderen staat centraal. De Waldheim zoekt daarom steeds naar mogelijkheden om hieraan bij te dragen, zowel lokaal, nationaal of internationaal.

Kwaliteitsonderwijs:

Samenwerking is essentieel voor kwaliteitsonderwijs. Waldheim zoekt expertise waar die ook te vinden is en deelt opgedane kennis om anderen te helpen. Het onderwijs dat de Waldheim biedt, gaat verder dan puur cognitieve ontwikkeling; het omvat ook het scheppen van ruimte in hart en hoofd om te (blijven) leren. Waldheim gelooft dat onderwijs een wederkerig ‘werkwoord’ is en deelt haar kennis, positieve energie en leert graag van anderen.

Ongelijkheid verminderen:

Waldheim is een inclusieve school waar saamhorigheid en solidariteit de grondslag vormen. Verschillen in culturen, identiteiten en levenswijzen worden omarmd als verrijkende elementen. Inzet voor gelijkheid staat centraal.

Vlak voor de kerstvakantie heeft de school zich door het organiseren van een kerstmarkt ingezet voor Edukans. Edukans creëert wereldwijd onderwijskansen voor kinderen en jongeren. Een actie die goed bij de omarmde ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties past. Met deze actie hebben medewerkers, leerlingen en ouders vrije tijd beschikbaar gesteld om als gemeenschap samen voor een mooie opbrengst van 1415 euro voor Edukans te zorgen.

Waldheim gelooft dat een mooiere toekomst voor allen bereikt kan worden door het delen van positieve energie, het ondersteunen van welzijnsinitiatieven, het bevorderen van kwaliteitsonderwijs, en het actief verminderen van ongelijkheid.