Vanaf 1 januari 2024: Mobiele telefoon, Thuis of Kluis

Inmiddels hoort de mobiele telefoon* van leerlingen al anderhalf jaar gedurende lesactiviteiten in de kluis. Op 1 januari 2024 zetten wij als school de volgende stap. Je laat je mobiele telefoon thuis of legt deze gedurende de gehele schooldag in je kluis. Dat geldt ook voor pauzes en tussenuren, zowel binnen de school als buiten op het schoolterrein. De mobiele telefoon mag niet gebruikt worden.

Zoals op de site van de Rijksoverheid te lezen staat is er steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen. Daarom is het niet-educatief gebruik van mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches in 2024 niet meer toegestaan in de klas. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/mobiele-apparaten-in-de-klas

Daarnaast zien wij als school ook andere voordelen. De sociale interactie wordt verbeterd omdat leerlingen weer echt met elkaar in gesprek kunnen in de pauzes, cyberpesten kan deels worden voorkomen omdat eventuele filmpjes/foto’s niet zijn gemaakt en ook niet ter plekke online begonnen kan worden met pesten/verspreiden. Dit komt ook de privacy ten goede omdat er minder ongewenste filmpjes/foto’s worden gemaakt.

Gezond gedrag wordt bevorderd omdat het zonder mobiele telefoon interessanter wordt om toch buiten te gaan basketballen of bijvoorbeeld voetballen. Ook helpt dit bij de bevordering van gelijkheid. Niet iedereen heeft dezelfde financiële mogelijkheden en daar worden leerlingen op dit gebied niet continue mee geconfronteerd.

Medewerkers van een school hebben een voorbeeldfunctie. Indien een medewerker een mobiele telefoon gebruikt is het belangrijk dat aan leerlingen uitgelegd kan worden waarom dit op dat moment nodig is. Bijvoorbeeld voor het ontgrendelen van één van de onderwijssystemen.

Wij verwachten dat het niet nodig zal zijn, maar mocht een leerling zich niet aan deze regel houden dan wordt het mobiele apparaat ingenomen en door de medewerker ingeleverd bij de conciërge. De leerling kan het mobiele apparaat dezelfde dag om 16.00 uur ophalen. Indien bij een leerling voor de 3e keer een mobiel apparaat ingenomen wordt, moet de leerling het mobiele apparaat ook de volgende dag om 8 uur ’s ochtends inleveren en dezelfde dag om 16.00 uur ophalen bij de conciërge.

Indien communicatie met uw kind gedurende de schooldag echt noodzakelijk is, dan kunt u ons bellen en zorgen wij ervoor dat dit met uw kind gedeeld wordt.

Dit geldt ook voor andere mobiele apparaten, met uitzondering van door school beschikbaar gestelde devices. Omdat dit in de praktijk meestal om de mobiele telefoon gaat staat dit op deze manier beschreven.