Tijdelijke aanpassingen onderwijs i.v.m. coronavirus

In overleg tussen de drie middelbare scholen in Baarn en Soest hebben wij gezamenlijk besloten dat wij vanaf a.s.maandag ons onderwijs aanpassen. Alle SE toetsen en het CPE tekenen in leerjaar 4 gaan gewoon door zoals gepland. De school is ook gewoon open.

Voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 betekent dit dat wij op afstand onderwijs aanbieden waarmee zij thuis aan de slag gaan. Onze collega’s zullen a.s. maandag gebruiken om het systeem in te richten, zodat de leerlingen er vanaf dinsdag mee aan de slag kunnen. Via het internet is contact met de docenten mogelijk.

Er worden geen absenten opgenomen. Wij rekenen erop dat iedere leerling en iedere ouder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de voortgang van het leerproces. Wij begrijpen dat dit meer zelfstandigheid vraagt van onze leerlingen en daarom hopen wij dat ouders mee willen kijken.

Docenten zijn indien mogelijk op de ingeroosterde uren aanwezig op school.

Deze maatregel geldt in elk geval volgende week. Wij zullen iedereen op de hoogte houden hoe lang wij dit continueren.