Jongerenwerkers op de Waldheim-mavo

Het welzijn van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Ons streven is om een veilige, ondersteunende, en inspirerende omgeving te bieden aan al onze leerlingen. Graag willen wij met u delen hoe jongerenwerkers daar een positieve bijdrage aan gaan leveren.

In samenwerking met de gemeente Baarn zijn we dit schooljaar gestart met een pilot waarbij jongerenwerkers aanwezig zijn op onze school. Deze jongerenwerkers zijn ervaren professionals die zich specialiseren in het begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hun aanwezigheid voegt niet alleen waarde toe aan ons team, maar biedt ook tal van voordelen voor zowel individuele leerlingen als onze schoolgemeenschap als geheel.

Het hoofddoel van het inzetten van jongerenwerkers is om nog beter inzicht te krijgen in het welzijn van onze leerlingen. We streven ernaar om vroegtijdig in te kunnen grijpen, mocht dat nodig zijn. Het mooie is dat onze jongerenwerkers toegankelijk zijn, omdat ze zichtbaar aanwezig zijn op school. Dit betekent dat leerlingen op een laagdrempelige manier om hulp kunnen vragen wanneer ze dat nodig hebben.

Maar dat is niet alles. Naast extra ondersteuning tijdens pauzes en vrije momenten, zullen onze jongerenwerkers activiteiten en workshops organiseren die gericht zijn op het bevorderen van positief gedrag, zelfrespect en sociale vaardigheden. Deze initiatieven dragen bij aan een positieve sfeer op school en zullen onze leerlingen helpen groeien tot verantwoordelijke, medelevende volwassenen.

Het luisterend oor van de jongerenwerkers en hun begrip voor de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd, zijn van enorme waarde. Ze zijn getraind om vroegtijdig signalen op te vangen en passende interventies te bieden, waardoor grotere problemen op het gebied van gedrag, welzijn en sociale interacties voorkomen kunnen worden. Als ouder bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze jongerenwerkers als u vragen heeft over het welzijn van uw kind of als u behoefte heeft aan ondersteuning.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is voorstander van  jongerenwerkers op scholen en de waardevolle rol die zij kunnen vervullen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toevoeging van deze jongerenwerkers een waardevolle en positieve bijdrage zal leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Graag stellen de jongerenwerkers zich voor:

Komende weken zullen jullie 2 nieuwe gezichten zien op school. Wij zijn 2 jongerenwerkers van Pit Baarn. Wij zullen in verschillende pauzes op school zijn om een start te maken met het project Jongerenwerk Op School. Wij komen nu alvast kijken en gaan in gesprek met jullie. Als je vragen hebt die je nergens kwijt kunt of die je gewoon eens wilt stellen kijken we samen met jou naar mogelijkheden en oplossingen. Wil je meer weten!?…ga gerust het gesprek met ons aan als je ons ziet lopen.Mijn naam is Dennis Kwakkel en ik ben 45 jaar. Ik ben sinds 2021 bij Pit Baarn aan het werk als Ambulant jongerenwerker op straat. Ik doe daarnaast ook Wijkwerken voor alle doelgroepen in Baarn. Ik speel competitie darten en hou ook van een balletje trappen. Ik heb interesse in muziek en film, maar ik kan ook uren bezig zijn met grote legosets bouwen. Dennis Kwakkel – 06-53262190Mijn naam is Johnny, 26 jaar en ik ben jongerenwerker in Baarn. Wellicht heb je mij al eens eerder zien rondlopen op straat in Baarn of zien voetballen op het Cruyff Court. Ik ben de komende weken aanwezig als jongerenwerker op de Waldheim-mavo. Mocht je mij iets willen vragen of gewoon gezellig een praatje willen houden, spreek me dan gerust aan als je me ziet lopen. Johnny Albert – 0645261104