Download presentatie informatieavond leerjaar 3

Hieronder kunt u de presentatie van de informatieavond van leerjaar 3 downloaden.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: het examenreglement 2014 / 2015, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 / 2015, de beroepsoriënterende activiteiten en stage, kennismaking met de mentor.