Coronavirus: Waldheim-mavo gesloten, onderwijs op afstand

Vandaag heeft het kabinet het besluit bekend gemaakt om vanaf morgen, maandag 16 maart t/m maandag 6 april 2020, de scholen te sluiten voor leerlingen.

Afgelopen vrijdag hadden wij al aangekondigd om vanaf dinsdag onderwijs op afstand te gaan verzorgen. Dat gaan we onverminderd voorbereiden morgen. Personeel dat niet ziek is komt naar school en werkt dit uit.

De sluiting houdt in dat, anders dan wij vrijdag communiceerden, de SE-examenonderdelen die nog gepland stonden op dit moment niet doorgaan. Dit geldt ook voor het Centraal Praktisch Examen tekenen. Minister Slob kondigde aan dat voor examenleerlingen nog specifieke maatregelen vanuit de overheid volgen. Dit gaan we nader uitwerken. En uiteraard zullen wij leerlingen en ouders op de hoogte houden.

Minister Slob noemde specifiek nog de mogelijkheid van opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen. Als school voor voortgezet onderwijs gaan wij ervan uit dat ook deze leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven, zodat zij vanaf dinsdag mee kunnen doen met het onderwijs op afstand. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden dan horen we dit graag.

Wij begrijpen dat de maatregel veel impact heeft op iedereen. Met nadruk wijzen wij erop dat het nu ook niet de bedoeling is dat leerlingen op andere plekken buiten de school met elkaar samenkomen. Het is het verstandigst als zij gewoon thuisblijven. Wij verwijzen hiervoor naar het begrip ‘sociale onthouding’ dat door de regering is geïntroduceerd.

Wij wensen iedereen succes en sterkte in deze tijden.