Belangrijke momenten klas 4

Bekendmaking en uitslagen

De uitslagen van de examens komen woensdag 11 juni op school binnen. Woensdagmiddag 11 juni krijg je telefonisch bericht of je geslaagd of gezakt bent. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. (Bel niet zelf naar school, wij bellen jou!!) Zorg dat het juiste telefoonnummer op school bekend is!!
Vaststellen uitslagen

Op donderdag 12 juni moet je op school komen om te bepalen welke vakken er op je diploma komen, om je boeken in te leveren en de 2 (!!) originele sleutels van je kluisje. Ook kunnen we dan afspraken maken over verplichte of vrijwillige herkansing in het tweede tijdvak. Er zijn 2 herkansingsperiodes: in juni (2e tijdvak) en in augustus (3e tijdvak). De periode in augustus is o.a. bedoeld voor leerlingen die tijdens de herkansing van het 2e tijdvak in juni een onderdeel door ziekte gemist hebben.
Boeken inleveren

Donderdag 12 juni , inleveren boeken:
08.30 – 09.30 uur Examennummers 01 t/m 50
09.45 – 10.45 uur Examennummers 51 t/m 103
Herkansingen en uitgestelde examens

Voor herkansing in ten hoogste één vak komen de volgende kandidaten in aanmerking: – kandidaten die alsnog voor hun eindexamen kunnen slagen door herkansing in één vak. – kandidaten die al geslaagd zijn, maar willen proberen hun cijfer te verbeteren. De herkansingen (2e tijdvak) vinden plaats op: maandag 16 juni en dinsdag 17 juni
Bekendmaking uitslagen herexamens

De uitslagen van de herexamens komen woensdag 25 juni op school binnen. Woensdagmiddag 25 juni krijg je telefonisch bericht of je geslaagd of gezakt bent.
Diploma-uitreiking

Op woensdag 25 juni 2014 vindt de diploma-uitreiking plaats. De aanvang is 19.30 uur. Hiervoor ontvang je te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.