9 november 2017: Schoolfeest

Donderdag 9 november organiseert 2Chill het eerste schoolfeest van het jaar!
Het thema is dit keer ‘@ the gym’. In onze ‘foute’ sportkleding zullen we er samen met de leerlingen weer een fantastisch feest van maken. Het feest zal plaatsvinden in de aula van de Waldheim-mavo. Tijdens het feest kunnen de leerlingen meedoen met een activiteit. Verdere informatie hierover volgt op de posters die in school opgehangen zullen worden.
De entree bedraagt € 2,50 en kaartjes kunnen in de week van het schoolfeest gekocht worden in de pauze.

De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.30 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. De avond duurt tot 23.30 uur. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat leerlingen die naar het feest komen vrijdag het 1ste uur vrij zijn. Een glas fris kost op de avond 50 cent. Wij schenken tijdens een schoolfeest nooit alcohol.

Wij vinden het nuttigen van alcohol door minderjarige leerlingen niet okay. Tijdens het schoolfeest zal er een alcoholtester aanwezig zijn. Deze alcoholtester zullen wij zowel steekproefsgewijs als bij een vermoeden van alcoholgebruik inzetten. Blijkt uit deze test dat een leerling alcohol gedronken heeft, dan wordt hem/haar de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Ook is deze leerling geen enkel schoolfeest dit schooljaar meer welkom, dit geldt ook voor het gala. Uiteraard zullen wij tevens contact met u als ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Bij het testen worden hygiënisch per stuk verpakte mondstukjes gebruikt. Een leerling mag de test weigeren, wij zullen dit echter behandelen alsof een leerling alcohol genuttigd heeft.