9 februari 2023: LOB evenement klas 3 en 4

Donderdag 9 februari 2023 zal vanaf 19.00 het LOB-evenement plaatsvinden. Dit is voor alle leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 verplicht.

We vinden het belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen nu en in de toekomst passende stappen te kunnen zetten in hun loopbaan. Daarom besteden we op school aandacht aan activiteiten die bijdragen aan de loopbaanontwikkeling en de loopbaanvaardigheid van onze leerlingen. Eén van deze activiteiten is het Online Loopbaanevenement dat we voor de vijfde keer (online) organiseren, dit keer samen met de vmbo-scholen Het Nieuwe Eemland, Guido vmbo, ’t Atrium, Waldheim‑mavo en het bovenschoolse projectteam ‘Sterk LOB regio Eemland‘ .

Het doel van dit Online Loopbaanevenement is dat leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) in contact komen met verschillende beroepsprofessionals en hierdoor een beter beroepsbeeld krijgen. Door het Online Loopbaanevenement met meerdere scholen samen te organiseren, verwachten we de leerlingen een groter aanbod aan beroepsvoorlichtingen te kunnen bieden.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen online deelnemen via www.lobeemland.nl.

Leerlingen maken de voorbereidende opdracht in de mentorles.