5 september 2017: Informatieavond leerjaar 2

Dinsdag 5 september is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor.

De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.15 uur en de ouderraad zorgt voor een kopje koffie.