4 oktober 2021: Presentatie profielwerkstuk en informatieavond voor klas 3 en 4

Op maandag 4 oktober 2021 presenteren de leerlingen van klas 4 hun profielwerkstuk. Aansluitend is de informatieavond voor ouders van leerjaar 3 en 4.

De groepjes zullen zich door middel van een presentatietafel, waarachter de leerlingen voorlichting geven over hun onderzoek, presenteren. Dit gebeurt als het weer goed is buiten. Ook vindt er op een later moment op school nog een presentatie plaats voor medeleerlingen en docenten.

Het profielwerkstuk moet voldoende of goed afgesloten worden om deel te kunnen nemen aan het examen.

Voor leerjaar 3: In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling van het eindexamen. U zult die avond kennismaken met de mentor van uw zoon/dochter. Tevens bespreken we graag met u de opzet en inhoud van de stageweek van begin maart. U bent vanaf 18.45 uur welkom om de profielwerkstukpresentaties te bekijken en een kopje koffie/thee te pakken. Om 19:15 uur start de mentor van uw kind in een lokaal met de informatieavond.

Voor leerjaar 4: Aan de hand van het PTA (programma van toetsing en afsluiting) zal duidelijk gemaakt worden hoe het komende jaar er voor de vierdeklassers uitziet en op welke wijze u in dit spannende jaar met hen kunt meeleven en hen kunt ondersteunen. Ook is er gelegenheid voor het kennismaken met de mentor. U bent vanaf 19.15 uur welkom om de profielwerkstukpresentaties te bekijken en een kopje koffie/thee te pakken. Om 19:45 uur start de mentor van uw kind in een lokaal met de informatieavond.