4 december 2015: sinterklaasfeest

Sinterklaas is weer in het land en dat wordt ook gevierd op de Waldheim-mavo!
De eerste drie lesuren wordt er vrijdag 4 december regulier lesgegeven. Daarna is er gelegenheid om sinterklaas te vieren met de mentorklassen. Aansluitend volgt er een spectaculaire viering in de aula. Rond 14.00 uur mogen de leerlingen naar huis.