30 en 31 maart 2022: Gastlessen ex-delinquent bij maatschappijleer / -kunde

De leerlingen van klas 3 (maatschappijleer) en de leerlingen van klas 4 met maatschappijkunde in hun pakket zullen op 30 of 31 maart een gastles krijgen van een ex-delinquent. Hij wijdt zijn leven nu aan het voorkómen dat mensen in de criminaliteit terecht komen. Hij geeft deze lessen al tientallen jaren op scholen door heel Nederland – naar tevredenheid van leerlingen en docenten.

Hij komt vertellen hoe we kunnen verhinderen dat mensen het slechte pad op gaan en over de keerzijde van het criminele circuit. Deze gastdocent heeft de les samengesteld in samenwerking met de rechtbank.