27 september 2021: Informatieavond leerjaar 2

Maandag 27 september is er een informatieavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor.

Aanvang 19.00 uur. Bij binnenkomst kunt u een kopje koffie/thee pakken en daarna starten wij in de aula met een kort algemeen deel en wordt de avond vervolgd in een lokaal bij de mentor. Uiterlijk 20.30 uur is de avond afgelopen.